NYHETER 2022-09-16

Ännu inget visselblåsarärende

Inget visselblåsarärende har rapporterats till den digitala tjänsten som startade i juni i år. De 13 ärenden som hittills kommit in har varit arbetsrelaterade problem från anonyma anmälare.

Henrik Sandström och Ida Lestander är med i den grupp som bedömer nya ärenden. Foto: Jan Alfredsson

 

 

Genom visselblåsartjänsten kan alla medarbetare, praktikanter, tidigare anställda och andra personer med insyn i Region Västerbottens verksamhet rapportera allvarliga missförhållanden som ekonomisk brottslighet, korruption, miljöbrott eller säkerhetsrisker som rör liv och hälsa.

 – Det är en viktig kanal som alltid är öppen där man kan påtala allvarliga missförhållanden, säger Ida Lestander, direktör för regionens ledningsstab.

Hon leder bedömningsgruppen som träffas regelbundet för att gå igenom de ärenden som kommit in. I gruppen, som har en grundbemanning med kompetenser i juridik och HR, görs en första bedömning av ärendet.

 – Då ser vi om vi behöver koppla in ytterligare kompetenser eller be om mer information från anmälaren, säger Ida Lestander som ser sitt uppdrag som ett stort förtroende och något som hon tar på stort allvar.

Hjälp att komma vidare

Gruppen formulerar tillsammans ett svar till den som rapporterat in ett ärende. Svaret innehåller information om kriterierna för ett visselblåsarärende samt vart man kan vända sig om man själv vill gå vidare. Det kan vara missnöje, kränkningar eller trakasserier på arbetsplatsen som ska tas upp med arbetsledare eller chef enligt normala rutiner. Samma sak gäller för avvikelser där det finns rutiner för hur man ska rapportera.

 – Det är intressant vara få vara med på den här resan som bara börjat. Vi har möjlighet att utveckla tjänsten och göra det ännu tydligare vilka ärenden som är visselblåsarärenden. Det är en utmaning att hjälpa invånare och medarbetare att anmäla rätt, säger regionjurist Henrik Sandberg.

 – Varje ärende signalerar att någon behöver hjälp. Det känns positivt att vi kan informera om vart man kan vända sig får hjälp även om det inte är ett visselblåsarärende, säger Ida Lestander.

Både Ida Lestander och Henrik Sandberg tycker att det är viktigt att bedömningsgruppens svar är begripligt samtidigt som det hänvisar till lagstiftningen.

 – Vårt svar är en formell bedömning och får inte misstas för en subjektiv uppfattning, säger Ida Lestander.

 

Visselblåsarärenden anmäls via en digital tjänst.

Tillbaka till nyhetslistan