NYHETER 2020-11-30

Antalet fall av covid-19 ökar kraftigt i Skellefteå

Under förra veckan bekräftades drygt 500 personer med covid-19 i Skellefteåområdet. – Siffrorna vi ser i norra Västerbotten är oerhört bekymmersamt. Alla har ett ansvar att följa råden, det gäller hela samhället med individer, arbetsgivare, verksamheter och föreningar, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Region Västerbotten har ett nära samarbete med Skellefteå kommun och har under måndagen haft dialog om smittläget i området.

– Smittan sprids i hela samhället via arbetsplatser, familjer och aktiviteter utanför den grupp man bor med. Det är viktigt för oss att ha en fortsatt dialog med Skellefteå kommun för att enskilt och tillsammans ta kloka beslut och nå ut med budskap i kommunikationen, säger Stephan Stenmark.

­– Vi måste följa råden! Det handlar fortsatt om att träffa så få människor som möjligt, huvudsakligen de man bor med och jobba hemifrån om det går. Beslutet från Länsstyrelsen om maximalt åtta personer i offentliga sammankomster ska ses som ett riktmärke även för andra verksamheter och sammanhang, säger Stephan Stenmark. 

Pandemins framfart i Västerbotten

Det är fortsatt allvarligt läge i hela Västerbotten med många fall. Totalt är 4 503 personer bekräftade med covid-19 sedan pandemins start och 895 av dessa testades positivt under vecka 48. Sammanlagt togs 10 254 tester och av dessa var 9 procent positiva. 29 personer vårdas på sjukhus i länet och tre av dessa på intensivvårdsavdelning.

– Nästan hela ökningen är som sagt i Skellefteåområdet, en liten ökning i Umeåområdet, sjunkande i södra Lappland. Det är fortfarande flest fall i åldrarna 19–39 år men det är de övriga åldersgrupperna 0–18 år och 40–59 år som ökar. Att träffa färre människor och hålla distans är det centrala och det går att vända den här utvecklingen, avslutar Stephan Stenmark.

Tillbaka till nyhetslistan