NYHETER 2020-11-12

Antikroppstester blir tillgängliga i Västerbotten

Från och med nästa vecka blir det möjligt att testa dig i Västerbotten för att se om du har antikroppar mot covid-19.  

– Många har efterfrågat möjligheten att testa sig för att få veta om man har antikroppar mot covid-19 och vi kan nu erbjuda det för allmänheten. Det finns ett behov eftersom många som hade symtom i våras inte kunde provtas då, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.  

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det andra visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar. 

Vuxna och ungdomar från det år de fyller 16 år har möjlighet att testa sig för antikroppar.  

Du kan göra ett antikroppstest om något av följande stämmer in på dig:  

  • Du har varit sjuk men inte gjort något PCR-test när du hade symtom 
  • Någon i din familj eller person du umgåtts med har haft bekräftad covid-19, men du har själv inte provtagits eller tagit ett test som visade negativt provsvar 
  • Du har varit sjuk och har personer i din omgivning som är över 70 år eller som av annan anledning riskerar bli svårt sjuk i covid-19.

– Det är viktigt att resurserna för provtagning och analys används där de behövs. Därför ska du inte ta ett antikroppstest om du inte har haft symtom och heller inte umgåtts med något som har bekräftad covid-19, säger Gunilla Persson.  

Antikroppstestning i hela regionen 

Ett antikroppstest kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet. Region Västerbotten har upphandlat en extern aktör som ska utföra provtagningen, som sker genom ett blodprov i armvecket. 
 
Det kommer att vara möjligt att boka tid för antikroppstest måndag till och med söndag i Umeå och Skellefteå. För övriga kommuner kommer verksamheten att vara ambulerande, men pågå under minst två dagar på samma ort. Platser, tillgängliga tider och datum finns och uppdateras löpande på den bokningssida som nås via 1177.se/antikroppstest-covid-19

Vid provtagningen ska man själv registrera sitt prov på en webbsida. Därför behöver man en smartphone med sig till provtagningstillfället.   
 
Provet analyseras vid laboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus och när det är färdigt får man ett sms och kan logga in och se sitt svar.  

Inga antikroppstester för barn 

Barn under 16 år provtas inte eftersom de oftast får milda symtom om de blir smittade av covid-19 och inte utvecklar antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra. Yngre barn kan provtas om läkare bedömer det som medicinskt nödvändigt.  

Vad innebär det att ha antikroppar? 

Folkhälsomyndigheten bedömer att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd mot covid-19 som varar upp till ett halvår från det att du fått ditt testresultat. 

– Om du har antikroppar mot covid-19 minskar risken att du smittas och därmed minskar även risken att du för smittan vidare till andra. Det är ändå viktigt att fortsätta följa de råd som finns för att minska smittspridningen i samhället, avslutar Gunilla Persson. 

Mer information om antikroppstester i Västerbotten finns på 1177.se
 

Tillbaka till nyhetslistan