NYHETER 2021-03-04

Astra Zenecas vaccin rekommenderas till alla

Resultat av nya studier visar att Astra Zenecas vaccin ger högt skydd mot covid-19 även för äldre personer. Därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att vaccinet används till alla över 18 år, inklusive personer över 65 år. Det gör att Region Västerbotten nu kan öka takten i vaccinationerna av denna grupp.

Vaccinspruta

– Beskedet att även detta vaccin kan ges till personer över 65 år är något vi har väntat på. Det gör att vi kommer att kunna vaccinera alla som tillhör denna prioriterade grupp tidigare, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Alla i Sverige över 18 år rekommenderas vaccination mot covid-19. I det första skedet är syftet med vaccinationerna att skydda de som riskerar bli svårast sjuka eller avlida i covid-19. I ett senare skede är även syftet att förhindra spridning av covid-19 i samhället.

Den som har störst risk att drabbas av svår sjukdom ska prioriteras. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder och de äldsta ska därför prioriteras högst i varje fas av vaccinationerna.

Vaccinering i Västerbottens län

När Astra Zenecas vaccin mot covid-19 godkändes för användning inom EU rekommenderades det främst till personer 18 till 64 år, då skyddseffekten av vaccinet hos äldre inte säkerställts. Resultaten från nya uppföljningsstudier av vaccinationer mot covid-19 i Storbritannien visade skyddseffekt för båda vaccinerna som använts, Pfizers och Astra Zenecas, på 85–90 procent upp i åldrar över 80 år. Folkhälsomyndigeten rekommenderar därför att även Astra Zenecas vaccin ska användas till alla över 18 år, inklusive de över 65 år.

– Vår tidplan gäller fortsatt. De tidsramar som anges i den avser när personer inom de olika prioriterade grupperna i varje fas får sin första dos vaccin, förtydligar Ronny Lestander.

Prioriteringsgruppen 65 år och äldre delas i Västerbottens län upp i tre delar. Personer födda 1941 och tidigare ska vaccineras först.

De som är födda 1941 och tidigare har fått ett brev från Region Västerbotten med information om hur de ska göra för att boka tid för vaccination. De första tiderna tog slut fort, men fler blir tillgängliga när mer vaccin levereras och blir tillgängligt.

Läs mer om vaccinering mot covid-19 i Västerbotten på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan