NYHETER 2022-09-29

AT-läkare rekommenderar Skellefteå

Psykiatrin på Skellefteå lasarett erbjuder landets näst bästa AT-placering. Detta enligt en undersökning av SYLF, Sveriges yngre läkares förening, som offentliggjordes tidigare i september. – Jag trivs otroligt bra. Att göra sin AT på ett mellanstort sjukhus innebär mycket ansvar, tyngre case tidigare i karriären och det är ett fantastiskt stöd från kollegorna, säger AT-läkaren Erik Lundström.

Erik Lundström, AT-läkare på Skellefteå lasarett. Foto: Per Strömbro

Skellefteå lasarett placerar sig som landets sjätte bästa sjukhus för AT-läkare och på en första plats vad gäller medicin samt en andra plats i psykiatrikategorin.

– Jag känner mig väldigt stolt. Vi har fått ett väldigt bra resultat i handledning och kollegialt stöd. Vi har en klinik som ser varandra och värnar om varandra, säger Fredrik Renberg, verksamhetschef på psykiatrin vid Skellefteå lasarett.

Enligt undersökningen har psykiatriavsnittet under flera år präglats av ett mångårigt underskott på specialister, vilket påverkar upplevelsen av allmäntjänstgöringen. På Skellefteå lasarett får dock psykiatrin genomgående höga betyg på samtliga delfrågor; introduktion, handledning, instruktion, utbildning och kollegialt stöd.

– Vi arbetar aktivt med att behålla teamkänslan och försöker ständigt lyfta varandra. Jag tror mycket på att se och ta vara på eldsjälarna i personalen, alla har något att bidra med, alla har någon superkraft inom sig som vi ska ta vara på, säger Fredrik Renberg.

Psykiatrin i Skellefteå har ungefär 7–8 AT-läkare i taget och tar även in AT-läkare från södra Lappland för att tjänstgöra inom slutenvården, som saknas där.

Personalens stöd

– Det finns egentligen bara positivt att säga om psykiatrin. Man får ett otroligt bra stöd av den kompetenta personalen. Det är en bra arbetsmiljö och ett bra samarbete mellan yrkeskategorierna, berättar Erik Lundström som gjort sin AT-tjänst på avdelningen.

Psykiatriska kliniken består av ungefär 250 medarbetare. Här bedrivs såväl öppen- som slutenvård för personer över 18 år med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som kräver specialistkompetens.

Erik Lundström berättar att det är en väldigt stor tilltro till AT-läkarna och att de därmed tilldelas mycket ansvar.

– Jag var nervös då jag skulle börja men det har sedan start känns väldigt tryggt. Personalen tar sig alltid tid att hjälpa till och stöttar på ett väldigt fint sätt. Jag skulle säga att under min AT på psykiatrin växte jag otroligt mycket som läkare, säger Erik Lundström.

Erik Lundström berättar att tiden som AT-läkare inom psykiatrin var otroligt spännande och lärorik.

– Det är en väldigt bred patientgrupp så ingen dag är den andra lik. Eftersom man inte använder mer objektiva instrument och verktyg som inom exempelvis kirurgin så är man sitt eget verktyg.

– Det är viktigt att man lyckas utveckla förmågan att hantera och snabbt skapa tillit från människor som befinner sig i en ofta mycket svår situation, för att få så mycket information som möjligt, och för att på så sätt kunna ställa diagnos och ge adekvat vård, säger han.

Han fortsätter;

– Ofta ska man dessutom även hantera känslorna som väcks i en själv i mötet med patienten. Och det kan vara väldigt utmanande, särskilt i början. Men det är också det som gör psykiatrin så fantastiskt kul.

All behandling är individuellt utformad och ser därför olika ut. Det kan till exempel vara medicinsk behandling, samtalsbehandling, familjebehandling, psykoterapi eller annan överenskommen behandling.

Allmäntjänstgöring på Skellefteå lasarett

– Jag trivs otroligt bra, säger Erik Lundström.

I en stad som växer och med nya företagsetableringar ökar också trycket på vården.

– Trots den situationen som är, med personalbrist och ett stort inflöde av patienter, gör alltid vårdpersonalen det bästa för att det ska vara så bra som möjligt för patienter och invånare, säger Erik Lundström om sin tid som AT-läkare i Skellefteå.

Avslutningsvis, hur går tankarna om framtiden?

– Psykiatrin är absolut något jag skulle kunna fortsätta med. Jag har inte bestämt inom vad jag ska göra min specialisttjänstgöring, ST. Men psykiatrin i Skellefteå är absolut aktuell, det är arbetsmiljön och kollegorna som gör att jag vill komma tillbaka, avslutar Erik Lundström.


Skellefteå lasarett september 2022.

Tillbaka till nyhetslistan