NYHETER 2020-11-04

Åter besöksförbud vid länets specialistmödravårdsmottagningar

Från och med den 4 november återinförs besöksförbudet på länets specialistmödravårdsmottagningar. Tidigare i höst har partner eller annan närmast anhörig kunnat vara med vid det rutinultraljud som erbjuds alla gravida i ungefär vecka 18.

Besöksförbudet vid rutinultraljudet återinförs nu på grund av ökat antal fall av bekräftad covid-19, bland både invånare och vårdpersonal i Västerbotten. Detta är ett sätt att ge patienter och personal en säkrare miljö.

- Men jag vill vara tydlig med att det inte sker några förändringar kring förlossning och BB. Så länge partnern eller annan närmast anhörig är frisk får hen vara med då, säger Olov Grankvist, verksamhetschef Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten. 

Besöksförbudet lättades den 14 september då partner eller annan närmast anhörig åter kunde vara med vid BB-avdelningen och rutinultraljudet, men återinförs nu till viss del. Övriga besök på specialistmödravården har hela tiden haft besöksförbud.

På alla tre sjukhus gäller som tidigare att möjligheten för partner eller annan närmast anhörig att vara med under tiden på BB-avdelningen i mån av plats.

Besöksförbud på övrig verksamhet

Sedan i mars har Region Västerbotten besöksförbud på länets sjukhus och sjukstugornas vårdavdelningar.

- Pandemin är inte över och med tanke på den höga spridningstakten kommer besöksförbudet att stå kvar så länge som det behövs för att patienter och personal ska känna sig trygga, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Tillbaka till nyhetslistan