NYHETER 2022-09-15

Batteribranschens kompetensbehov har kartlagts – samprojekt mellan norra Sverige och Finland redovisar sina resultat

Den 22 september presenterar projektet Battery Region sina slutsatser kring behov och insatser för att möta kompetensbehovet inom batteribranschen i norra Sverige och norra Finland. Projektet bjuder in till en avslutande konferens i Skellefteå och digitalt.

Bild på människors händer som håller i varandra

När: 22 september 2022 kl 9.00-15.00 (UTC+2)
Plats: Scandic Hotell i Skellefteå eller digitalt
Moderator: Aurora Pelli, Affärsutvecklingschef Norra Sverige IVL
Om konferensen: https://batteryregion.eu/2022/06/30/slutkonferens/

Under två års tid har Region Västerbotten, Skellefteå Kommun, Norra Österbottens Förbund och den finska utbildningssamordnaren OSAO arbetat tillsammans i Interreg Nord projektet Battery Region.

Projektet har undersökt vilket behov av kompetens som företag inom batterivärdekedjan har i norra Sverige och norra Finland. Det har även kartlagt vilka utbildningar som finns och om dessa täcker behovet från företagen. Under projektets gång har utbildningar startats utifrån regionens behov. Ett exempel är Quality technician i Skellefteå. Projektet har även skapat möjligheter till utbyte mellan Sverige och Finland genom att marknadsföra respektive lands utbildningar.

– Projektet Battery Region har gett en bra grund för fortsatt samarbete över gränserna kopplat till kompetensförsörjningsfrågan. Många branscher har liknande utmaningar och ett fortsatt samarbete över olika discipliner och regioner behövs, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Batteribranschens centrala del i den gröna industriella omställningen innebär utmaningar för företag och utbildningssamordnare att i snabb takt utveckla och ta fram anpassade utbildningar för att möta det nya behovet av kompetens. En stor utmaning är att attrahera tillräckligt många sökande till utbildningarna. Välkommen att lyssna till Battery Regions slutsatser.

Ur programmet: 

  • Christian Junestedt från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om slutsatser från regeringsuppdraget ”Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja i EU” där fokus ligger på kompetensbehov och utbildning.
  • Finska arbets- och näringsministeriet berättar om resultat från den kompetensbehovsundersökning de gjort för alla företag inom batteribranschen i Finland.
  • Offentliga och privata aktörer, bland andra Northvolt och Storumans kommun ge sitt perspektiv på kompetensutmaningen i regionen.
  • Projekt som arbetar med angränsande frågor, som: Albatts, Arbeta tillsammans, Relocate och North Sweden Green Deal delar sina erfarenheter och resultat.
  • Ett Letter of intent kommer presenteras och undertecknas som ett resultat av två års samarbete.


Battery Region är ett Interreg Nord-projekt som finansieras med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om projektet: https://batteryregion.eu


För mer information

Sara Wård Edvall
Projektledare Battery Region, Region Västerbotten
+46761172965, sara.ward.edvall@regionvasterbotten.se

Sanni Pietilä, OSAO (Finland)
sanni.pietila@osao.fi

Tillbaka till nyhetslistan