NYHETER 2022-11-08

Bättre omhändertagande med teambaserad vård

Nu inför Storumans sjukstuga ett nytt arbetssätt där patienter utifrån var de bor tas om hand av två team, inledningsvis bestående av läkare och fysioterapeuter. – Det blir en bättre kontinuitet där patienterna i högre grad ska få träffa samma läkare varje gång de söker vård, säger Helene Mikko, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

teamarbete Storuman
Ett av teamen, som bland andra består av fysioterapeut Lisa Karlsson och läkare Andreas Wermelin, träffas dagligen. Här med sjuksköterskan Anna Viktorsson. Foto: Sofia Berggren

 

 

 

Önskemålet om att förändra arbetssättet har funnits länge och förslaget om en geografisk indelning av de listade patienterna kom ursprungligen från läkargruppen på sjukstugan. De ansåg det ohållbart att fortsätta jobba som de gjort tidigare där patienter ofta fick träffa olika läkare varje gång de sökte vård.

– Vi hade en kontinuitet på 19 procent, den ska inte behöva ligga så lågt på en så liten sjukstuga som Storuman, säger Helene Mikko. Vår förhoppning är att vi i framtiden ska ligga på 70 procent.

Bättre kontinuitet

Tack vare ett underlag från Storumans kommun kunde man fördela patienterna utifrån deras geografiska hemvist så att det blev en jämn fördelning för de två teamen som nu bildats. Patienterna slussas från och med den 7 november automatiskt vidare till teamen och behöver själva inte göra något.

– Till en början är det läkare och fysioterapeuter som ingår i teamen och ska samarbeta runt patienterna. Det kommer bli en mycket bättre kontinuitet för patienterna och mycket mer lättjobbat för oss på sjukstugan och enklare att följa upp, förklarar Helene Mikko.

– Det nya arbetssättet innebär också en än mer förstärkt god och nära vård med kommunen, teamarbetet innefattar också hemsjukvården och särskilda boenden.

Förändrat arbetssätt

Storumans sjukstuga har i dag en relativ stabil bemanning av både läkare och annan personal, en förutsättning för det nya teambaserade arbetssättet.

– Personalen har varit med under hela planeringen för att utforma arbetet med teamen, säger Helene Mikko. Det handlar om att förändra vårt interna arbetssätt som kommer att gagna patienterna väldigt mycket.

– Men också våra utbildningsläkare får en mer kontinuerlig arbetssituation samtidigt som det kommer att vara bra vid nyrekrytering. Det är inte lätt att rekrytera allmänspecialister och att jobba teambaserat med kontinuitet och få träffa samma patienter är något som man tittar efter.

Dagliga möten

Det nya teamarbetet sker inom befintlig bemanning.

– Det är tre till fyra läkare plus en fysioterapeut i varje team och tanken är att övriga yrkesgrupper ska ha dagliga konsultationer med teamen dit de tar sina patientärenden. Allt för att få till ett bättre omhändertagande av patienterna, säger Helene Mikko. 

Tillbaka till nyhetslistan