Aktuellt om coronavirus i Västerbotten

Den nya sjukdomen covid-19, som är klassad som en pandemi, sprids nu över världen. Det går inte längre att definiera avgränsade riskländer. Speciellt i storstadsregionerna i Sverige sprids nu smittan i samhället. Även i Västerbotten finns tecken på allmän smittspridning. Läget följs kontinuerligt och kan förändras snabbt. Region Västerbotten har nu samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Observera att all information uppdateras kontinuerligt.

 

Nytt virus

När ett nytt virus uppkommer har ingen immunitet mot det och många riskerar att insjukna samtidigt. För att bromsa upp smittspridningen i samhället är det viktigt att sjuka personer stannar hemma så länge de bedöms vara smittsamma, så att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas.

Sjukdom

Friska personer i de yngre åldersgrupperna som insjuknar i covid-19 får i de allra flesta fall en lindrig sjukdom, som kan skötas med egenvård i hemmet.

Tillgängliga data visar att barn inte drabbas av covid-19 i någon större omfattning, utan det är vuxna som drabbas mest.

Det är de mest sårbara, dvs de äldre med underliggande sjukdomar, som i första hand måste skyddas. Dessa riskerar svår sjukdom om de drabbas.

Om coronavirus och covid-19 på 1177.se

Minska smittspridning i samhället

 • Stanna hemma från jobb och skola och avstå från sociala kontakter om du har luftvägssymtom, se nedan under Luftvägsinfektion.
 • God handhygien, antingen med tvål och vatten eller om det inte går, tillgång till handsprit
 • host och nys i armveck eller pappersnäsduk
 • Äldre personer bör undvika sociala kontakter med andra, men kan mycket väl vistas utomhus
 • Begränsa besök hos äldre
 • Regeringen har förbjudit sammankomster på över 50 deltagare
 • Gör riskbedömning för sammankomster med färre än 50 deltagare
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande.
 • Tänk på att även resor inom landet kan medföra ökad risk för smittspridning just nu, speciellt till och från storstadsregionerna.
 • Symtomfria personer, även om de rest utomlands eller varit i kontakt med bekräftat fall, kan leva som vanligt. Men vid nytillkomna luftvägssymtom ska de isolera sig i hemmet.
 • Stängda universitet och gymnasier är en åtgärd för att minska resandet mellan utbildningsort och hemmet.

 

Minska smittspridning inom Region Västerbotten

 • Besöksförbud råder för närstående till inneliggande patienter på Region Västerbottens sjukhus och sjukstugor.
 • Om man har ett bokat besök i vården och är frisk ska man gå på sitt besök. Har man däremot luftvägssymtom ska man kontakta aktuell mottagning för att ändra sin tid.

Luftvägsinfektion

Det är svårt att av symtomen avgöra om en person har covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Det är inte heller möjligt att provta alla personer med besvär. Smittsamheten för en luftvägsinfektion är störst när den bryter ut och de följande dagarna, då man känner sig som sjukast. Vid till exempel lätt rinnande näsa, enstaka hostningar samt rethosta eller heshet som kvarstår en tid efter en akut luftvägsinfektion kan man vara på arbete eller skola. Det är alltid viktigt med god handhygien samt att hosta och nysa i armveck eller pappersnäsduk.

Alla uppmanas att vara hemma från förskola, skola och arbete vid nytillkommen luftvägsinfektion (till exempel feber, snuva, ont i halsen eller hosta) och stanna hemma i två dagar efter att de akuta symtomen upphört.

Vårdpersonal och studerande med patientkontakt hänvisas till Vårdhygiens rutin för att stanna hemma under covid-19.

Provtagning

Inriktningen för hälso- och sjukvårdens arbete har förändrats för att resurserna ska användas där de gör mest nytta. Rutinerna för provtagning för coronavirus har ändrats enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Syftet är att förhindra smittspridning till de personer som har störst risk att bli svårt sjuka. Endast patienter som är i behov av vård på sjukhus för luftvägsinfektion samt vårdpersonal i prioriterad verksamhet är aktuella för provtagning. Prover för coronavirus analyseras vid klinisk mikrobiologi, Norrlands universitetssjukhus.  

 

 

Region Västerbotten 

Region Västerbotten samverkar genom regional stab med Länsstyrelsen och övriga aktörer i länet genom regelbundna samverkansmöten.

Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).  

Information om corona från Vårdhygien:

Vårdhygien, Region Västerbotten

Information om corona från Smittskyddsenheten:

Smittskyddsenheten, Region Västerbotten

Mer information

För mer information om covid-19, besök 1177.se

Om covid-19 och coronavirus på 1177.se

Du kan även läsa mer om coronaviruset och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Frågor och svar om nytt coronavirus, covid-19

På krisinformation.se finns samlad information från myndigheter

Aktuell och bekräftad information från myndigheter

Det går också bra att ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Information på andra språk

Folkhälsomyndighetens information på andra språk om hur du skyddar dig själv och andra från smitta:

Information på andra språk på Folkhälsomyndighetens webbplats

För journalister

Region Västerbottens pressrum

 

Tillbaka till nyhetslistan