NYHETER 2020-04-14

Beslut om avstängning samt reserestriktioner för regionens medarbetare

För att minimera risk för eventuell smittspridning av coronavirus och skydda de mest känsliga individerna från sjukdom har Region Västerbotten fattat följande beslut.

Oplag
För att minimera risk för smittspridning har Region Västerbotten fattat beslut om avstängning och reserestriktioner. Foto: Jan Alfredsson

Beslut om avstängning för medarbetare och studenter som varit i riskområden

Region Västerbotten har fattat beslut om att de av regionens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning, Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien och Österrikiska Tyrolen, av coronavirus ska avstängas från arbetet.

Detta gäller även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Regionen rekommenderar kommuner och privata vårdgivare att göra detsamma. Beslutet kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras.

Avstängning innebär att medarbetaren inte får befinna sig på sin arbetsplats. Möjligen kan vissa arbetsuppgifter utföras från hemmet. I de fall personen behöver avstängas helt från arbetet gäller Region Västerbottens kollektivavtal, som innebär att man är hemma med lön enligt allmänna bestämmelser.

Restriktioner för tjänsteresor

För tjänsteresor utanför Västerbotten gäller från och med 2020-03-11 maximal restriktivitet för tjänsteresor inom och utanför Sverige. Tjänsteresor bör undvikas i de fall det inte är av största vikt för verksamheten att resan genomförs. Digitala möten och kontakter ska nyttjas i första hand.

Respektive ansvarig chef är den som bedömer och godkänner om tjänsteresan är nödvändig. Annars ska den inte genomföras. Detta gäller även resor som redan är bokade.

Gällande resor utomlands följer vi myndigheternas rekommendationer. Observera att myndigheternas rekommendationer snabbt kan förändras varför utvecklingen behöver följas löpande.

Tillbaka till nyhetslistan