Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Att bygga attraktivitet

Direktblogg av Linnéa Sundling från invigningn av Västerbotten på Grand Hôtel

I panelen för samtalet Att bygga attraktivitet har vi superkommunikatören Milad Mohammadi, kommunchef för Norsjö kommun Katarzyna Wikström samt Storumans kommunalråd Tomar Mörtsell. Samtalet inleds med frågor om vilka ingredienser som ger Västerbotten högst attraktionskraft och hur Västerbotten kan bli en attraktiv plats att arbeta och bo i?

Inledningsvis berättar Katarzyna om hur vi behöver ta kål på de myter som florerar om Västerbotten som region. Hon berättar om Västerbottens inland som en plats där många kanske tänker att de behöver offra något för att bo på.
Milad ställer sig lite tvekande till begreppet attraktion eftersom han upplever att ordvalet kan upplevas som något kortsiktigt. Han hävdar att en bör vara försiktig med användandet av uttrycket och talar istället om att fokus bör ligga i att skapa en långsiktig känsla av hållbarhet hos regionen. Och här håller jag med honom. Jag har dagarna innan invigningen själv funderat lite kring det som Milad tar upp och kommer fram till att jag själv upplever begreppet attraktivitet som ett tämligen svalt uttryck. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det, men på något sätt klingar attraktivitet en smula fattigt i mina öron. Som ett lockbete. En morot som blir uppäten direkt du kommer fram. Jag slås av en rädsla att locka någon till en region som inte känns förankrad, kapabel och redo att utvecklas. Jag känner en rädsla i att lova guld och gröna skogar för att sedan inte kunna göra någonting när det väl trillar in nya invånare. Det här med myter om regionen. Det är inte bara negativa myter som är skadliga.

Jag inser också att jag delvis behöver svälja mig skepsis gentemot ordet attraktivitet. För såklart behöver vi attrahera människor till regionen, det är inte det. Men förarbetet och grunden är så otroligt viktig. Vi kan inte bara attrahera människor till regionen med våra gröna skogar. Vi behöver få alla människor att känna sig välkomna och kapabla att skapa sig ett bra liv. Och då menar jag alla.

Skriv ut
20 januari, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Presentation Linnéa Sundling:
    Jag heter Linnéa Sundling och flyttade från Umeå till Stockholm 2007 för att utbilda mig inom modern och nutida dans. Efter en kandidatexamen i danspedagogik från Dans- och Cirkushögskolan har jag bland annat turnerat med föreställningar och projekt runtom i Sverige tillsammans med danskollektivet Johanssons pelargoner och dans, som jag även är en utav grundarna till. Mitt arbete riktar sig huvudsakligen till barn och unga och drivkraften är att genom dans synliggöra, utmana och rucka på rådande normer.

    Trots att jag åker hem till Västerbotten några gånger om året upplever jag ett glapp mellan mig och min hemregion. Umeå är staden jag lämnade för att komma vidare. Under det senaste året har jag fått upp ögonen igen och ser med stor nyfikenhet på utvecklingen av regionen. Jag är en samhällsengagerad person och är speciellt intresserad av utveckling inom jämställdhet, kultur och mångfald. Därför ser jag fram emot att ta del av invigningsdagen av Västerbottendagarna och kommer att reflektera kring Milad Mohammadis tal, samtalet Att bygga attraktivitet och om föredraget Var det bättre förr?

Kommentarer