Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Attraktion, intergration och kärlek

Direkblogg från invigningen av Västerbotten på Grand Hotel

Blogghuvud Hamid Ershad SarabiIntressant panelsamtal med Tomas Mörtsell, kommunalråd Storumans kommun, Katarzyna Wikström, kommunchef Norsjökommun och Milad Mohammadi, superkommunikatör, Stockholm.

Speciellt intressant var svaret Milad gav på frågan om vad han anser vara attraktion.

”För mig handlar attraktion om kortsiktighet. Det är inget ord jag gillar. Kärlek vore ett bättre ordval. Det skulle vara mer hållbart.
[…] Vi har byggt upp ett samhälle som är baserad på attraktion. Jag vill leva livet i ett samhälle där alla rättigheter tillgodoses. Jag vill känna en stolthet över att människor tar hand om varandra.”

Jag kan bara hålla med. Målet ska vara att skapa kärlek och hållbara relationer. Det är enda sättet att lyckas långsiktigt.

 

Det finns många fördomar om hur det är att bo och verka i Västerbotten. Många i storstäder ser det som en standardsänkning. Katarzyna gav ett konkret exempel där hon skulle få besök från Stockholm och då undrade personen som skulle åka till henne om hon behövde något härifrån. Hon hade skämtsamt svarat ”Vi har haft lite ont om socker och mjöl men nu har vi fått leverans så det är okej..”

Jag har själv mött dessa fördomar under tiden jag bodde i Skellefteå och hade kontakt med Stockholmsvännerna som verkade tro att man bor i en stuga mitt i skogen utan el och bredband.

Milad berättade om hur han ser Västerbotten som en plats där solidaritet får stort utrymme. Han berättade om hur han har fått sina fördomar krossade om det kalla och hårda.

 

Samtalet gled ganska snart in på integration och hur man ska attrahera nyankomna och använda det potential som finns i de människor som kommer till Sverige och vill skapa sig en framtid.

Katarzyna berättade om att vikten av att ta hand om nyankomna och kunna ge dem en plattform för ett bättre liv och framtid.
Hon lade stor vikt på jobbet med att kunna engagera alla. De nyanlända ska få komma till tals och berätta om vad de behöver. Hon ville även se krav på intergrationsfrämjande verksamhet inom både näringslivet och offentlig sektor.

Även Tomas lade stor vikt på civilsamhället och föreningslivet. ”Det är oerhört viktig resurs som vi måste utnyttja ännu mer.”

 

Milad hade en lite annorlunda bild, där han påpekade en samhällsutveckling där näringslivet får mer makt och därmed bör även ta mer ansvar. Men påpekade även vikten av samarbete.
Jag , precis som Milad, tror på en blandning av de tre sektorer. Näringlivet, civilsamhället och staten. Vi måste bygga ett samhälle där alla känner sig delaktiga. Vi måste utgå från folket och ge utrymme och möjligheter för människor att växa.

 

Till slut handlar att skapa attraktion, eller kärlek, om att förmedla ”Den sanna bilden” som Katarzyna uttryckte det. Att förmedla kraften i entreprenörskapet, det varma och det välkomnande.

Skriv ut

20 januari, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Hamid Ershad Sarabi är 29 år, egenföretagare och student. Sedan flytten till Sverige 1999 har han testat livet både i Stockholmsregionen och Skellefteå och rest i jobbsammanhang från nordligaste Sverige till gränsen mot Danmark.
    Hamid brinner för att hela Sverige ska leva och växa och kommer under invigningsdagen den 20 januari fundera och blogga om hur det gränslösa mötet ska kunna vara grunden för Sveriges framtid.


Kommentarer