Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Utmaningar kring hållbarhet som kan tänkas lösas med datadrivna innovationer

Det har börjat dyka upp idéer kring behov/utmaningar som dels har med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet att göra, dels kan tänkas lösas med hjälp av datadrivna innovationer. Här är några exempel: Behov finns av en betygssättning/ranking av fordonspark avseende miljöprestanda relativt andra företags fordonsparker Behov finns av en algoritm som beräknar företags/organisationers koldioxidutsläpp utifrån […]

Det har börjat dyka upp idéer kring behov/utmaningar som dels har med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet att göra, dels kan tänkas lösas med hjälp av datadrivna innovationer. Här är några exempel:

 • Behov finns av en betygssättning/ranking av fordonspark avseende miljöprestanda relativt andra företags fordonsparker
 • Behov finns av en algoritm som beräknar företags/organisationers koldioxidutsläpp utifrån relevanta data så att företagen/organisationerna kan benchmarkas mot varandra
 • Behov av att hitta faktorer som påverkar folkhälsa och finna ut hur sambanden mellan dessa olika faktorer ser ut
 • Behov finns av att skapa en robust datafångst av företags/organisationers miljöpåverkan i realtid via sensorer/mätare
 • Behov finns av en algoritm som beräknar företags/organisationers totala miljöpåverkan utifrån relevanta data där insatsprodukters och tillverkade produkters miljöpåverkan under hela livscykeln tas med
 • Identifiera dimensioner och mått/indikatorer som mäter projekts totala nytta för kunden, konsultföretaget och konsulten och miljön
 • Behov finns av att ta fram en lösning som underlättar samåkning till idrottsevent.
 • Realtidsmätning av mått som mäter psykosocial arbetsmiljö
 • Behov finns av att fånga flöden i staden och skapa förutsättningar för ett mer automatiserat framtagande av översikts- och detaljplaner grundade på aktuella data och analyser av dessa data
 • Göra det möjligt att sammanställa och synliggöra data från SME:s så att benchmarking mm blir möjligt
 • Samla data kring flöden av material och energi och visualisera dessa så att åtgärdsförslag kan baseras och prioriteras utifrån data och inte gissningar. Landsbygden kan ha egna krav på data och lösningen i övrigt. Data ska finnas på kommunnivå men kunna aggregeras till länsnivå.
 • Behov finns av att skapa en ”hållbarhetsmärkning” på livsmedel för att underlätta för konsumenterna att välja varor som är så hållbara som möjligt.
 • Behov finns av en algoritm som beräknar CO2-utsläpp kopplade till faktiska tjänsteresor och automatiskt klimatkompensera dessa.
 • För att Storumandagarna ska kunna blomstra krävs data som gör det möjligt att analysera vilka som besöker eventet och vilka erbjudanden som de uppskattar/ saknar/ ogillar
Skriv ut
31 januari, 2017 | Thomas Kvist

Kommentarer