Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Bloggtider och normkritik

Nu har Edlunskan bestämt sig för att blogga. Edlunskan är alltså jag, Linn Edlund. Jag arbetar som projektledare för ett utvecklingsprojekt - ”Ung kultur Västerbotten”.

vi_och_dom_artikel_545x300Nu har Edlunskan bestämt sig för att blogga. Edlunskan är alltså jag, Linn Edlund. Jag arbetar som projektledare för ett utvecklingsprojekt – ”Ung kultur Västerbotten”. Projektet syftar till att främja ungas inflytande och delaktighet i kulturlivet. Ingången i mitt arbete är maktfrågor/relationer, och som utbildad kulturanalytiker är normkritik en given utgångspunkt i såväl mitt arbete som på min fritid. Vi är duktiga på normkritiska frågor i Sverige, men vi kan bli betydligt bättre. Att skapa goda förutsättningar, och lika villkor för alla, alltid, är något vi ständigt måste medvetandegöra, problematisera och realisera.

Och, projektet som nu är inne på sitt andra år har i dagarna blivit beviljat utvecklingsmedel från Statens kulturråd. Ett välkomnat glädjebesked. Nu kör vi.

Skriv ut
12 april, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer