Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Det är mycket nu!

De senaste dagarna har det duggat tätt av rapporter och konferenser som tagit upp problematiken med ekonomisk tillväxt, grön tillväxt och grön strukturomvandling.

De senaste dagarna har det duggat tätt av rapporter och konferenser som tagit upp problematiken med ekonomisk tillväxt, grön tillväxt och grön strukturomvandling. Först kom Stora tillväxtdagen där många av talarna verkligen underströk hur viktigt det är att de ekonomiska och miljömässiga avvägningarna för varje företag måste ske parallellt. Samtidigt konstaterade handelsministern att

-Den ekonomiska tillväxten måste alltid stå i fokus för företagen..

Sen kom Dagens Industris bilaga Dimension där ett ingående reportage skildrar vad som hänt med vatten, mark och luft i Kina under de senaste årens starka ekonomiska tillväxt. Det berättas om 400 cancerbyar i närheten av stora industrier, att 60 procent av vattnet i 90 procent av Kinas städer är kraftigt förorenat, att riktlinjerna från WHO som gäller luft är 10 PM 2,5 men i Kina ligger den på årsmedelvärdet 75, att Kina som har 20 procent av världens befolkning bara har 6 procent av jordens vattenresurser och att deras färskvattenreserver minskade med 13 procent mellan 2000-2009. Det berättas om döda grisar och barn som inte får vara ute på grund av dålig luft och företag som inte längre vill satsa i Kina eftersom personalen inte vill bo där.

Sen kommer en rapport frånTrucost som visar att för varje dollar en sydamerikansk köttproducent tjänar så används naturkapital i form av vatten, land mm motsvarande 18,70 dollar. Producenten är alltså ”skyldig” 17,70 dollar….

Elände, elände men samtidigt en riktigt stark drivkraft för oss att ta vårt ansvar i den regional utvecklingsstrategin som är på gång!

Skriv ut

19 april, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer