Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Det där ungdomsperspektivet…

Glappet mellan ungdomsvärlden och vuxenvärlden kan sägas ha sin grund i makt. Frågan om hur delaktiga ungdomar får vara i samhället begränsas av vuxna.

IMAG0031

Glappet mellan ungdomsvärlden och vuxenvärlden kan sägas ha sin grund i makt. Frågan om hur delaktiga ungdomar får vara i samhället begränsas av vuxna. De vuxna styr i vilken utsträckning ungdomar har inflytande och hur deras röst räknas samt vilket stöd de får till att göra sin röst hörd i samhället (Evans, 2007, s. 705f). Regeringens proposition (1998/1999:115) beskriver detta som ett hinder, att traditionella arbetssätt hämmar nya tankesätt och metoder för att skapa utrymme för den delaktighet ungdomar söker efter.

Ett hinder som måste undanröjas för att kunna engagera och involvera unga människor är att se och använda ungdomsperspektivet, och då i dess grundläggande betydelse. Ungdomsperspektivet definieras ofta att en ”ser saker ur ungdomens synvinkel” vilket inte betyder att unga själva behöver tillfrågas utan snarare att vuxna skall ha förmåga att leva sig in i ungas situation. Detta kan i sin tur tolkas som att vuxna kan representera ungdomar, bara de ”ser saker ur ungdomens synvinkel”. Är det synsättet befogat eftersom alla förr eller senare blir vuxna?

För att unga ska kunna göra sina röster hörda och ha möjlighet att ta ansvar för den egna delaktigheten krävs kunskap om sina rättigheter och möjligheter till inflytande i beslut som berör en själv. Därför är det viktigt att vuxenvärlden agerar utifrån ett demokratiperspektiv och ungdomsperspektiv. Där dialog, ansvar och resurser är nyckelorden.

Skriv ut
2 maj, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer