Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

En näring som ständigt växer!

Årsbokslutet för svensk turism 2012 visar återigen att näringen är på stark frammarsch!

Tillväxtverket/SCB har i sommar presenterat årsbokslutet för svensk turism 2012. De skriver:

”Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 4,8 procent till 275,5 miljarder kronor, varav svenska fritidsresenärer svarade för drygt 44 procent, svenska affärsresenärer för drygt 17 procent och resenärer från utlandet för nästan 39 procent.

Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 7,5 procent till 106,5 miljarder kronor under 2012, vilket var cirka 85 procent mer än järn och stålexporten (57,1 mdkr) och nästan tre gånger så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten (37,6 mdkr).

Turismens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi, men turismens förmåga att bidra till ökad sysselsättning har också en avgörande betydelse. Särskilt viktig är sektorns förmåga att skapa arbetstillfällen åt unga och behovet av den kompetens som många med utländsk bakgrund kan bidra med.

Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige har minskat, har turismen bidragit till 37 100 fler sysselsatta sedan 2000. Under 2012 bidrog turismen med sysselsättning till nästan 168 000 personer”.

En intressant detalj i årsbokslutet är uppgiften om att vi som bor i Västerbottens län gör flest affärsresor (1,4/invånare) av alla i hela Sverige, och vi ligger på andra plats när det gäller fritidsresor (5,0/invånare). Fortsätt resa och öka turismkonsumtionen!

Skriv ut

31 juli, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer