Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

En regional fysisk planering är på gång

Ska Region Västerbotten och andra regioner i Sverige göra regionala fysiska översiktsplaner för i sina län? Ja, det föreslår bostadsplaneringskommittén i ett förslag som de lämnade över till regeringen i mitten på juni. Kommittén föreslår  att Sveriges regioner eller landsting ska få uppdraget att ta fram regionala översiktsplaner. Regionerna ska också överta länsstyrelsens ansvar för […]

Ska Region Västerbotten och andra regioner i Sverige göra regionala fysiska översiktsplaner för i sina län? Ja, det föreslår bostadsplaneringskommittén i ett förslag som de lämnade över till regeringen i mitten på juni.

Kommittén föreslår  att Sveriges regioner eller landsting ska få uppdraget att ta fram regionala översiktsplaner. Regionerna ska också överta länsstyrelsens ansvar för samordningen av planeringsfrågor som rör flera kommuner. Planen ska inte vara bindande utan endast vara vägledande för kommunernas översiktsplanering. Lagen ska enligt förslaget träda i kraft 2019 och innan 2022 års utgång ska alla regioner ha gjort sin regionala översiktsplan. Kommittén beräknar att Region Västerbotten skulle behöva öka bemanningen med cirka två och en halv tjänster för att klara uppdraget.

2004-0-05 E4-infart Umeå Foto Mårten Edberg - stor (24842)

Kommittén har pratat med en stor mängd kommuner och regioner, de har utvärderat den regionala planeringen som redan finns i Stockholm och Göteborg, de har gjort jämförelser med våra grannländer och utvärderat hela det svenska systemet för fysiskt planering. Bostadsplaneringskommittén har på regeringens uppdrag jobbat i nästan två år med utredningen.

Bakgrunden till utredningen är att det byggs för lite bostäder i Sverige. Kommitténs uppdrag har varit att titta på om en regional fysisk planering skulle kunna bidra till både ett ökat byggande men också en effektivare samhällsplanering i stort.

Förslaget väcker en del frågor för Västerbottens del. Hela utredningen utgår ifrån ett behov av regional planering i ett storstadsperspektiv, med tätt befolkade och geografiskt små kommuner där det finns ett självklart behov att gemensam planering för bostadsförsörjning. Men hur ser det ut hos oss? Kanske är det andra frågor som är mer brännande ur ett regionalt perspektiv här; kollektivtrafik, infrastruktur, bredband, strandskydd, vindkraft?

En annan naturlig fråga är vem som ska betala?

En tredje fråga är om det är Region Västerbotten som ska göra det? Eller har vi en annan regional indelning och organisation framöver?

Vi som är intresserade av planering har lite och fundera över under sommaren. Diskussionen lär komma igång till hösten.

/ Lena Friborg

Skriv ut

8 juli, 2015 |
Lena Friborg
Lena Friborg

Kommentarer