Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Barn och unga är inte bara framtidens kulturskapare, de är främst nutidens kulturutövare

Kulturrådets styrelse beslutade för ett tag sedan om en barn- och ungdomsstrategi. Det för att säkerställa att arbetet bedrivs målinriktat och långsiktigt. Bland annat ska Kulturrådet integrera ett barnperspektiv i hela sin verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

7c182dc8233711e2b13b22000a9f18e8_7

Kulturrådets styrelse beslutade för ett tag sedan om en barn- och ungdomsstrategi. Det för att säkerställa att arbetet bedrivs målinriktat och långsiktigt. Bland annat ska Kulturrådet integrera ett barnperspektiv i hela sin verksamhet och samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att barn och unga får tillgång till kultur.

Vidare lyfter Kulturrådet att barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken, där rätten till kultur stadgas i FN:s konvention om barnets rättigheter och handlar om barns rätt att delta i kulturlivet, att få yttra sig och att få tillgång till konst, kultur och information.

En viktig och nödvändig strategi för allas lika rätt till kultur. Där målet om att 30 procent av de verksamheter och projekt som stöds av kulturrådet ska ha barn och unga upp till 18 år som målgrupp, märks och behövs. Ett kulturliv utan återväxt, nya uttryck och mångfald genererar i ett exkluderande glödfritt vakuum. Och vem tycker egentligen att det känns speciellt lockande?

Läs kulturrådets barn- och ungdomsstrategi här

Skriv ut

22 april, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer