Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

”Först och främst misshagade namnet”

”Först och främst misshagade namnet” Arbetsstugor för barn i Tornedalen och Lappland 1930-1954.

”Först och främst misshagade namnet” Arbetsstugor för barn i Tornedalen och Lappland 1930-1954.

Det är alltid roligt att hålla en alldeles ny rykande färsk bok i sina händer. Särskilt roligt är det när man varit en del i processen, läst och diskuterat texter och upplägg. Men all ära är förstås författarens!

Gerda Helena Lindskog, tidigare bibliotekskonsulent vid Länsbiblioteket i Västerbotten, litteraturkonsulent i Norrbotten, ordförande i dåvarande Norrländska författarsällskapet och föreståndare för Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby och tillika bibliotekarie, gör en kulturgärning med att ge ut den ena populärvetenskapliga kulturhistoriska boken efter den andra. Vid svenskhetens nordliga utposter. Om bilden av samerna i svensk barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet (2005), ”Snölandets fattiga ungdom till hjälp” Om kvinnor och män kring Norrbottens arbetsstugor för barn 1903-1933 (2010)  och Norrbarn. Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur (2013).

I den senaste boken ”Först och främst misshagade namnet” har Gerda intervjuat 26 personer som alla bott kortare eller längre perioder på arbetsstugor i Norr- eller Västerbotten. Hon har drivits av en nyfikenhet på de barn som finns i periferin i berättelsen om männen och kvinnorna som drivit arbetsstugorna. Hur upplevde de att skiljas från föräldrar, syskon och det invanda hemmet? Hur såg dagarna ut på stugan?

Först och främst misshagade namnetMålet med arbetsstugorna var att ge barnen mat, kläder och bostad och en plats i kyrkbyns skola, men också att ”söka väcka arbetslust och arbetsglädje”. Fostran skulle ske ”under lekfulla former i ljusa, varma lokaler där barnen kände sig hemma” – men i verkligheten blev det ofta annorlunda. De 26 berättelserna innehåller såväl sorg som glädje, förståelse och ilska. Varje berättelse är ett vittnesbörd om en tid som är svunnen men ändå nära, men inte minst ger de en viktig röst åt det enskilda barnets upplevelser.

Johan Hammarström på Bokförlaget h:ström har som vanligt gjort ett vackert omslag och snygg layout.

 

 

 

Skriv ut

26 juni, 2014 |
Gunilla Brinck
Gunilla Brinck

Kommentarer