Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Hur mycket lägger Sverige på miljöskadliga subventioner?

Finland har för första gången utrett omfattningen av de subventioner som är skadliga för miljön och det är inga små belopp vi pratar om!

Finland har för första gången utrett omfattningen av de subventioner som är skadliga för miljön och det är inga små belopp vi pratar om. Det man kommit fram till är att tre miljarder euro i går till miljöskadliga subventioner. Enligt en ny rapport från miljöministeriet finns de miljöskadliga subventionerna  främst inom energi-, transport- och jordbrukssektorn. Subventionerna består i huvudsak av indirekta skattestöd.

De granskade subventionerna ökar bland annat användningen av fossila bränslen och torv, och därmed också den klimatpåverkan som dessa har. Subventionerna har också betydande konsekvenser för vatten- och luftkvaliteten och den biologiska mångfalden.

”Incitamenten måste ändras så att vi kan övergå till rena alternativ. Förändringen kan ske inom branschen så att vi stöder utsläppssnåla lösningar i stället för fossila sådana”, säger Finlands miljöminister Ville Niinistö, i en kommentar till utredningen.

Jag önskar att Sverige gjorde motsvarande undersökning, både för att synliggöra hur styrmedlen styr idag och hur de skulle kunna styra i morgon!

( Utredning som ligger till grund för rapporten är ett samarbete mellan miljöministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet)

Skriv ut

11 juni, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer