Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Ökat inflytande för unga ger bättre beslutsunderlag

I Västerbottens läns kulturliv finns det ofantligt många drivna unga människor, vissa riggar scener, andra arrangerar konserter, den ene är aktiv i en teaterförening, den andre är lajvare. Producenter. Konsumenter. Arrangörer. Röstbärare.

FryshusetRiksdagen

I Västerbottens läns kulturliv finns det ofantligt många drivna unga människor, vissa riggar scener, andra arrangerar konserter, den ene är aktiv i en teaterförening, den andre är lajvare. Producenter. Konsumenter. Arrangörer. Röstbärare.

Det har gått en trend i att generalisera såväl unga som vuxna, det är inte eftersträvansvärt. Överhuvudtaget. Unga och vuxna är inte motpoler, vi är alla människor, kort och gott, vi har bara olika antal dagar överkryssade i vår kalender.  Däremot är det viktigt att lyfta att unga är marginaliserade när det kommer till påverkan i olika beslutsprocesser. Barnombudsmannen skriver i ”Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting” att genom att verka för att barn och unga ges ett ökat inflytande så får vi ett bredare och bättre beslutsunderlag och ökad kvalité i dessa, större måluppfyllelse och ett bättre resursutnyttjande, friskare och mer hälsosamma medborgare. (Faktablad från www.barnombudsmannen.se).

Det skriver jag självklart under på. Gör du?

Skriv ut

15 april, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer