Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Paketerar VästerbottensTurism reseprodukter?

Nej, det gör VästerbottensTurism inte!

Nej, det gör VästerbottensTurism inte!

VästerbottensTurisms ingår inga bindande affärsavtal med hotell, aktivitetsföretag, transportörer, förhandlar inte priser, allotments (förbokad kapacitet), eller ställer några resegarantier hos Kammarkollegiet. VästerbottensTurism är inte arrangör, återförsäljare eller någon annan typ av kommersiell aktör på marknaden.

Däremot förser vi arrangörer med information som gör det möjligt för dem att bygga resepaket. Hur dessa till slut utformas avgörs av den bedömning som de gör av paketens attraktivitet på marknaden.

Så här regleras paketering enligt paketreselagen;

En paketresa består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering. Den varar mer än 24 timmar, eller inbegriper övernattning, och säljs eller marknadsförs till ett gemensamt pris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

Den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt lagen (1992:1672) om paketresor skall, innan han marknadsför en paketresa, eller transport som sker tillsammans med en paketresa, ställa säkerhet (resegaranti) hos Kammarkollegiet. Skyldigheten att ställa säkerhet gäller även den som annat än tillfälligtvis säljer eller marknadsför resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, eller resor som består av transporter och utbildningsvistelser med inkvartering i form av boende i en värdfamilj, även om inkvarteringen är kostnadsfri. Lag (2002:601).

Arrangör är enligt paketreselagen den som annat än tillfälligtvis organiserar paketresor och säljer eller marknadsför dem direkt eller genom återförsäljare. Återförsäljare är den som säljer eller marknadsför paketresor som organiseras av någon annan som arrangör.

Om en paketresa blir inställd, eller avbryts exempelvis pga arrangörens konkurs, kan företagets resegaranti användas till att återbetala förskott till resenärer, att ersätta kostnader för sådana tjänster som ingick i reseavtalet och att ordna hemtransport.

Säkerheten skall motsvara det ekonomiska åtagandet gentemot resenärerna vid varje särskild tidpunkt.

Skriv ut
27 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer