Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Passivitet eller delaktighet?

Vart ligger fokus i skapandet av kultur för, med och av unga? Ska de passivt uppleva eller själva delta och skapa?

Workcamp2Vart ligger fokus i skapandet av kultur för, med och av unga? Ska de passivt uppleva eller själva delta och skapa? I Ungdomsstyrelsens rapport Ungas egna kultur och fritidsverksamheter (2006) betonas att i dagsläget riktas en stor del av insatserna inom kulturområdet till att producera ett utbud för unga. Det är en viktig uppgift, men aktörer inom området påpekar vikten av att tydligare möta behoven av stöd till ungas eget skapande. Om det producerande ledet sätts i fokus missas också många nya uttryck inom ung kultur, exempelvis levande rollspel och graffiti, där unga samtidigt är producenter och konsumenter (2006:22). Mötet med kultur handlar inte bara om att betrakta eller konsumera. Det är lika viktigt att själv få uttrycka sig. Ofta har samhällets intresse och insatser när det gäller unga varit inriktade på åskådarkultur, det vill säga insatser där unga i första hand förväntas konsumera exempelvis film och musik eller där unga själva skapar kulturella produkter som sedan ska konsumeras av andra (Lindgren & Sandgren 2009:146).

Tillgång till kultur är grundläggande i en demokrati och ett kraftfullt redskap för ett aktivt deltagande i samhället. En huvudsaklig utmaning på området är att öka ungas delaktighet i kulturlivet och deras möjligheter till eget skapande och kreativitet. I arbetet är det betydelsefullt att skapa långsiktiga förutsättningar för att erbjuda kultur för, med och av ungdomar. Att fortsatt främja ungas organisering är därför ytterligare en viktig uppgift för framtiden (prop. 2009/10:53 45).

Bild: En solig dag i maj 2011 genomfördes en WorkCamp i Lycksele med cirka 40 stycken unga från länet som idéutvecklade kring frågan: hur vill jag utveckla länets kulturliv. I brist på whiteboards funkade fönstren på Hotell Lappland utmärkt för post it mind- mapping.

Skriv ut

13 maj, 2013 |
Linn Edlund
Linn Edlund

Kommentarer