Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Regionalt stöd till skolutveckling

Idag lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Ett av förslagen är regionalt stöd till lokal skolutveckling.

Efter två års arbete presenterade idag professorn och nestorn Jan-Eric Gustafsson Skolkommissionens slutbetänkande SOU 2017:35, Samling för skolan : Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Förslaget om regionalt stöd till lokal skolutveckling ligger helt i linje med SUPER- (”Skolutveckling i praktiken på evidens av relevans”) men kan bli betydligt mer kraftfullt med statliga pengar och tydlig styrning.

– Jag har själv varit skolchef i en kommun med ”0 invånare per kvadratkilometer”, brukar jag säga till personer söder om Dalälven (och särskilt om de påstår ”vi har ju glesbygd här också” som en professor från Göteborg upplyste mig om, där jag själv bott).

Det kom därför som något av en chock att Sorsele kommun blev utsedd till Sverige främsta skolkommun trots de enorma utmaningarna med budget och tjänsteunderlag, samtidigt som vi tog emot flest ensamkommande barn och kvotflyktingar per capita i hela landet. Att dessutom hålla sig à jour med forskning och utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete, med kartläggningar och analyser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – som faktiskt förbättrar kvaliteten i undervisningen – måste nästan betraktas som en utopi. Läget är mycket sårbart och prekärt!

För mer än ett år sedan kom Långtidsutredningens bilaga 7, SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar, där man bl.a. på s. 89 skriver att en kommun behöver ha minst 10 000 invånare för att få en effektiv organisation av sina grundskolor. Om ambitionen dessutom är att få utvecklingskraft i arbetet krävs kanske 20 000 invånare eller fler! Många kommuner är t.o.m. för små för att ens mäkta med att delfinansiera en stödfunktion som t.ex. SUPER- (även om min senaste ansökan drog in en årslön i form av statsbidrag till en kommun).

Skolkommissionen lämnar nu förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Det blir väldigt spännande att se vilka politiska beslut som följer (…och om de kommer att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet).

Skriv ut

20 april, 2017 |
Per-Daniel Liljegren
Per-Daniel Liljegren

Kommentarer