Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Vad är nyttan med Region Västerbotten?

När familj och vänner fick höra var jag skulle praktisera så lade jag snabbt märke till att Region Västerbotten

Jag läser till art director på Norrlands Reklamskola och i höst har jag haft min praktik på kommunikationsavdelningen på Region Västerbotten.

När familj och vänner fick höra var jag skulle praktisera så lade jag snabbt märke till att Region Västerbotten var en organisation som ingen verkade ha någon som helst vetskap om. Det sådde ett frö hos mig! Jag började då spåna på att göra en undersökning bland medborgarna om dess vetskap och intresse om och nyttan med Region Västerbotten.

Efter någon veckas praktik med mestadels originaljobb fick jag OK på att genomföra min undersökning kring länsbornas kunskap om Region Västerbotten. Jag genomförde en rad intervjuer i Umeå, Vännäs, Vindeln, Åsele, Dorotea, Lycksele och Skellefteå. Innan hade jag format sex fokusgrupper med slumpvis utvalda intervjupersoner för att få spridning på såväl kön, ålder, etnicitet och geografiskt område. Jag ställde tio frågor där första delen var förknippad med kunskap medan del två mest fokuserade på intressefrågor kring Region Västerbotten.

Infografikin3

Då alla intervjuer var gjorda sammanställde jag detta och gjorde en analys av informationen. En del av denna information är den ni kan se här ovan. Därefter gjordes en målgruppsanalys och en effektkarta för att bena ut vad medborgarna egentligen är sugna på för information och på vilket sätt. Utifrån detta har jag kommit med åtta förslag på åtgärder som skulle kunna möta de behov som finns, till exempel en medborgartidning som ges ut två gånger per år för att lyfta fram regionens arbete och ett förslag på en infografik som på ett enkelt och visuellt tilltalande sätt skulle förklara vad Region Västerbotten jobbar med.

Jag tycker att det har varit 11 givande veckor som bara har sprungit förbi! Jag har fått ta del av intressanta möten och diskussioner, fått förtroende att genomföra min undersökning, fått fundera en hel del och även fått stifta många nya bekantskaper, inte minst under intervjuerna då jag träffade Rut, 84 år, från inlandet som älskar Janne Bylund och tycker att han är en klämmig kille. Eller Andrea som antog att Region Västerbotten var en reklambyrå. Eller mannen från Vindeln som inte trodde Region Västerbotten var annat än platsen vi bor på. Fantastiska människor!

Region Västerbotten har ett ständigt pågående värdegrundsarbete och förhoppningsvis kommer detta visa sig genom att medborgarna i framtiden har större insikt i vad som händer inom organisationen. Region Västerbotten har ett finger med i mycket. Allt i från kultur till järnväg. Från innovation till gruvnäring. Från IT till hälsa. Kort sagt, allt som bidrar till länets utveckling!

Ett stort tack till hela kommunikationsavdelningen och ett extra stort tack till Lars Wallrup som varit min mentor, till Thomas Hartman som gjorde praktiken möjlig och till Ingela Hjulfors Berg som jag både delat kontor och många skratt med!

God jul och gott nytt år allihopa!

/Annelie

Skriv ut

16 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer