Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Många engagerade under Västerbotten i Almedalen exempelvis Lilly Bäcklund, Sverker Olofsson, Aurora Pelli, Stefan Fölster, Ulrika Cassel.

Lyssna

Västerbotten är i Almedalen för att göra nytta för medborgarna

En insändare i VK ordet fritt (anonym sådan - så det förtjänar inte så mycket svar) skriver om Almedalen och Region Västerbottens arbete där. Men tre kommentarer ska jag ge ändå.

En insändare i VK ordet fritt (anonym sådan – så det förtjänar inte så mycket svar) skriver om Almedalen och Region Västerbottens arbete där. Men tre kommentarer ska jag ge ändå.

1) Västerbotten deltar i Almedalen som en del av en långsiktig politisk prioritering över partigränserna. Syftet är att detta ska göra nytta för medborgarna,

2) Tre exempel på resultat av detta arbete som är av nytta för landstinget och för medborgarna i länet är a) förra årets besked om pengar till kvarkentrafiken och årets besked om b) pengar från EU till norrbotniabanan där arbete i Almedalen och liknande mötesplatser är en del av det som ligger bakom. c) Samarbete med Philips om psykiatrin inleddes i Almedalen förra året, presenterades i år och samarbetsavtal undertecknades.

3) Vi låter gärna volontärer delta. Detta är efter intresseanmälan möjligt att ansöka om. Det var så vi kunde erbjuda den uppskattade yogan i år. Yogan är bara en del av alla aktiviteter vi gör i Almedalen tillsammans med exempelvis den politiska allsången vi anordnar. (Både yogan och allsången passade för övrigt alldeles utmärkt in i landstingets vision om bästa hälsan och friskaste befolkningen till 2020). Därutöver arrangerar vi välbesökta större seminarier och mindre möten inom flera områden.

Skribenten undrar också vad Region Västerbotten gör. Regionen har det regionala utvecklingsansvaret för Västerbotten. Organisationen är en sammanslagning av verksamhet från tre olika delar (länsstyrelsen, kommunförbundet, landstinget) och är därför en effektivisering jämfört med tidigare. Den är också mer demokratisk eftersom det numera är regionala och lokala politiker som fattar beslut istället för statens tjänstemän.

Om man skulle använda ett samlande begrepp för allt Region Västerbotten gör så är det ordet utveckling. I Region Västerbotten samarbetar länets kommuner för bättre gymnasieantagning eller för bättre avfallshantering för att ta ett par exempel. Tillsammans jobbar kommuner och landsting genom Region Västerbotten för färre fallskador i sjukvård och omsorg, för bättre pedagogik i skolan, för mer turism och för att bygga vidare på världens bästa bredband. Inom de områden där Region Västerbotten är verksam skapas nytta för medborgarna och för medlemmarna kommunerna och landstinget.

Västerbotten finns med i mötesplatser som Almedalen som en del av ett långsiktigt arbete som vi vet ger nytta för vårt län och för norra Sverige.
Annars skulle vi inte vara där

Thomas Hartman
Kommunikationschef
Region Västerbotten

Skriv ut

26 juli, 2015 |
Thomas Hartman
Thomas Hartman

Kommentarer