Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Västerbotten får besök av äldreminister Maria Larsson (kd) idag

I arbetet med att skapa förutsättningar för att vi ska kunna åldras med trygghet och fortsätta att ha god livskvalitet har vi i Västerbotten både utmaningar och förutsättningar som skapar möjligheter. I likhet med många andra regioner i Sverige och Europa har vi en växande andel äldre människor. Många unga flyttar till större städer samtidigt […]

I arbetet med att skapa förutsättningar för att vi ska kunna åldras med trygghet och fortsätta att ha god livskvalitet har vi i Västerbotten både utmaningar och förutsättningar som skapar möjligheter.

I likhet med många andra regioner i Sverige och Europa har vi en växande andel äldre människor. Många unga flyttar till större städer samtidigt som äldre ställer större krav på sin livssituation. I Västerbotten har vi många förutsättningar att hitta lösningar och ge den här tryggheten.

Idag träffar politiker och tjänstepersoner från kommuner, landstinget och Region Västerbotten äldreminister Maria Larsson (kd) för ett angeläget dialogsamtal som hålls vid Vännäs HemvårdsCenter. Just vid HemvårdsCenter samordnar man insatser och olika yrkesgruppers arbete för att använda resurserna på bästa sätt och med individens behov i fokus.

I Västerbotten har vi många goda förutsättningar att hitta lösningar och ge den trygghet som vi alla önskar. Vi är duktiga på att pröva ny teknik som kan öka tryggheten och underlätta i vardagen för våra äldre personer. Det finns också många exempel på ideella krafter som på olika sätt bidrar i arbetet, t ex med social samvaro. Region Västerbotten driver ett projekt, ”Kultur för äldre”, där kultur i olika former används som ett stöd i vården och som ett sätt att öka vår livskvalitet.

Jag ser fram emot eftermiddagens dialogsamtal som jag tror kommer att ge oss nya tankar om hur vi kan arbeta för att hitta de bästa lösningarna för att öka livskvaliteten och tryggheten.

Anna

Skriv ut

17 april, 2013 |
Anna Pettersson
Anna Pettersson

Kommentarer