Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Regionbloggen

Lyssna

Vi har fått mycket gjort under Almedalsveckan

Hektiska dagar är över för denna gång.

ALMEDALEN. När jag skriver detta är Almedalsveckan över för denna gång och vi är på väg att packa ihop det sista för detta år. Kritiken som riktas mot veckan är tämligen endimensionell medan möjligheterna är flerdimensionella. För oss handlar det om att bygga relationer över tid och jobba långsiktigt. Det sker bland annat i samarbete mellan aktörer i anslutning till de seminarier vi är med och anordnar. Vill du hänga med nästa år? Hör av dig i tid.

Veckan har varit väldigt händelserik och vi har medverkat i ett tjugotal seminarier vid våra två eventplatser. Sedan tidigare år har vi erbjudit en mötesplats /eventplats för aktörer från norra Sverige i centrala Visby. Nytt för i år var den eventplats vi byggt upp på St Hansgatan. Vi har stuckit ut på flera sätt vilket bland annat Sveriges Radio uppmärksammat.

Under veckan har vi agerat mötesplats och koordinerat flera aktiviteter inom sektorer och sakfrågor som är viktiga för oss.

anselmo
José Anselmo från DG Move berättar att det finns pengar att hämta från EU för transportinfrastruktur.

Vi har haft seminarium om transportinfrastruktur och då diskuterat bland annat Norrbotniabanan och förbindelsen över kvarken och hur vi säkrar framtidens transporter i regionen. Där fick vi beskedet att regeringen nu ska utse en förhandlingsman. Detta har vi krävt under lång tid. Vi fick också besked från EU att det finns pengar till ytterligare satsningar både på nord-sydlig trafik som öst-västlig. Detta uppmärksammades bland annat av Sveriges Radio.

Vi har hållit seminarium tillsammans med Umeå och kulturhuvudstadsåret om kulturdriven tillväxt och hur det kan generera mänsklig tillväxt. Men också om rasismen mot samer i anslutning till kulturhuvudstadsåret. Detta uppmärksammades bland annat av sameradion. Vi frågade oss också hur mediaskuggan över norra Sverige kan åtgärdas.

Vi har hållit seminarier tillsammans med Skellefteå om öppna data respektive tjänstedesign. Detta seminarium skapade goda möjligheter till ytterligare framtida samarbete. Norran uppmärksammade våra gemensamma insatser.

Convoy paraderade i centrala Visby under almedalsveckan 2014 i ett samarr av Region Västerbotten och Umeå2014. Foto: Patrick Trägårdh

Convoy paraderade i centrala Visby under almedalsveckan 2014 i ett samarr av Region Västerbotten och Umeå2014. Foto: Patrick Trägårdh

Vi har diskuterat fallskador, varit med och skapat en arena för bildningsdueller, anordnat konstperformance under Almedalsveckan stöttat Özz Nujens föreställning på Gutevallen som ett sätt att stå upp för yttrandefrihet och mångfald vilket många uppmärksammat däribland VK.

Vi har hållit vår traditionsenliga varumärkesdag för tredje gången i Almedalen (för fjärde gången totalt). Där talade Skellefteå om sitt platsvarumärke och hur kommunen jobbar för att bli 80 000 invånare. Svenska Institutet och Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 avslutade med sina reflektioner och erfarenheter från dagen. Seminariet var fullsatt redan två veckor innan Almedalsveckan började.

Karin Bodin
Karin Bodin var en av de opinionsbilare som grillades av Sverker i vår uppskattade Late Night Show

Sverker Olofsson grillade opinionsbildare som Anna Borgeryd, Polarbröd under tisdag, onsdag och torsdag kväll i en uppskattad webbsändning från våra lokaler. Detta uppmärksammades bland annat av Sveriges Radio.

Nagnus-Gink
Magnus Gink var en av representanterna från Philips som diskuterade samarbete med VLL.

Tillsammans med Västerbottens läns landsting och Philips anordnade vi ett seminarium om innovation i sjukvården men också ett frukostseminarium tillsammans med Västerbottens läns landsting om problemet med utskrivningsklara som blir kvar på våra sjukhus. Ett seminarium som gjordes på initiativ av det moderata landstingsrådet Nicklas Sandström

Almedalsveckan stärker varumärket Västerbotten. Under Almedalsveckan diskuteras viktiga framtidsfrågor både nationellt och internationellt. Men viktigast är relationsskapandet. När viktiga framtidsfrågor diskuteras för Sveriges utveckling är det viktigt att norra Sverige är med i samtalet.

Från vissa håll riktas kritik mot myndigheters medverkan på Almedalsveckan. Men den kritiken är ofta tämligen endimensionell. Varken jag eller min uppdragsgivare Region Västerbotten delar detta sätt att resonera. Almedalen är en del i ett bredare arbete med att synliggöra regionen. Strategierna väljs utifrån vad vi vill åstadkomma inom respektive sakområde. Att välja bort Almedalen vore lika dumt som att kategoriskt säga nej till radioreklam eller helt sluta annonsera. Däremot ska vi vara ödmjuka i arbetet. Det är trots allt skattebetalarnas pengar i botten som finansierar vår medverkan. Då måste vi leverera värden tillbaka till regionen. Hur vi tänker kring detta diskuterade jag i en debattartikel hos Dagens Samhälle.

Almedalen har blivit en viktig mötesplats för många regionala aktörer inom, näringsliv, politik, akademi och det civila samhället. Region Västerbottens roll är att kratta manegen. Att skapa relationer är nog den viktigaste uppgiften. Inte enskilda seminarier. Vi ser Almedalen som en utmärkt mötesplats i en system av mötesplatser som tillsammans skapar ett ekosystem av relationsbyggande.

Region Västerbottens medverkan under Almedalsveckan ger också uppmärksamhet i media.Men vår strategi bygger inte på kortsiktig rubrikjakt. Vi arbetar långsiktigt med relationsbyggande och kopplar därför olika event till varandra i en eventstrategi. Vi planerar i god tid innan Almedalsveckan för mindre möten och ser de relationer de bygger som ett medel för att stärka och utveckla varumärket Västerbotten. Vi följer upp dessa aktiviteter efteråt.

Almedalsveckan har en stark koppling till andra event under året. Relationer som vi etablerar i Almedalen följer vi upp vid vårt årliga arrangemang Västerbotten på Grand Hôtel eller vid arrangemang som Mötesplats Lycksele. Detta kan senare krönas med delegationsbesök hemma som leder till ytterligare följdaktiviteter.

Därigenom blir Almedalsveckan inte bara en plats för kunskapsutbyte utan en viktig kugge i det ekosystem vi bygger upp av relationsbyggande. Vi får många viktiga värden av Almedalsveckan tillbaks till regionen och mycket att fortsätta att jobba med efter veckan.

Vill du hänga med nästa år? Hör av dig i tid.

THOMAS HARTMAN

Skriv ut

7 juli, 2014 |
Thomas Hartman
Thomas Hartman
 • Fakta:

  Region Västerbottens deltagande bygger på såväl externa som interna ambitioner, formulerade i sju huvudmål:

  - Skapa fördelar för regionens prioriterade satsningar.

  - Synliggöra viktiga frågeställningar.

  - Skapa dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer.

  - Vara ett forum för kund- och partnersvård.

  - Bringa ytterligare kraft i vårt utvecklingsarbete.

  - Vara en strategisk mötesplats för samhällsfrågor

  - Stärka förutsättningarna för sektorsövergripande samhandling.

Kommentarer