Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Mötesplats Västerbotten

SidhuvudMPVB

Mötesplats Västerbotten är ett projekt som pågår under 2014 med målet att öka ungas deltagande och inflytande i länets utvecklingsarbete. Vi vill att befintliga mötesplatser i länet ska genomsyras av ett ungdomsperspektiv!

Vi kommer tillsammans att kick off`a, utbilda och workshopa och inflytandeprocessa!

Ett av Region Västerbottens mål är att föra in ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamheten och en förhoppning är att projektet Mötesplats Västerbotten skapar en modell som möjliggör en naturlig återkommande dialog mellan unga och beslutsfattare i Västerbottens län. Ungdomars åsikter är en resurs och en förhoppning är att de ungdomar som deltar i projektet får både inspiration och verktyg till att fortsätta medverka och påverka länets utveckling, även efter projektets slut.

Viktiga datum under året

Kickoff
12-13 april, Lycksele: Kickoff för projektet där deltagare under en ”lunch till lunch konferens” tar del av föreläsningar och workshops och därmed utveckla sina kunskaper kring hur en som ung har möjlighet att påverka beslutsfattare och få inflytande över politiska beslut. Sveriges Ungdomsråd processleder aktiviteten. Aktiviteten är genomförd.

Sammanträde Region Västerbottens Utbildningsdelegation
22 maj, Sorsele:
En arbetsgrupp deltar under Region Västerbottens utbildningsdelegations sammanträde. Deltagarna (unga och beslutsfattare) får under dagen diskutera frågeställningar deltagarna själva formulerat. Aktiviteten är genomförd.

Sammanträde Region Västerbottens Kulturberedning
27 augusti, Umeå: En ungdomsarbetsgrupp deltar under Region Västerbottens kulturberednings sammanträde. Deltagarna (unga och beslutsfattare) får under dagen diskutera frågeställningar deltagarna själva formulerat. Aktiviteten genomförd.

Unga i kulturplanen – inflytandeprocessen

29 oktober, Storuman. Vi behöver hjälp att få unga människors perspektiv på vår nya kulturplan, vi vill höra dina åsikter och inspel om kulturlivet i Västerbotten! Läs mer om Västerbottens kulturplan här – www.regionvasterbotten.se/kultur/kulturplan. Vi kommer att använda oss av en inflytandeprocess som Åsa Lundmark och Malena Wellander från Riksteatern håller i. Metoden är en del av Riksteaterns projekt ”Inflytandeprojektet” (www.inflytandeprojektet.riksteatern.se) och syftet med en inflytandeprocess är dels att unga ska påverka de regionala kulturplanerna men också att inspirera unga till fortsatt engagemang i kulturpolitiken. Aktiviteten genomförd.

Mötesplats Västerbotten är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Länsbygderådet i Västerbotten och UV-net-Nätverket för ungdomsverksamhet i Västerbotten.

Projektet finansieras av Ungdomsstyrelsen– Ung och Aktiv i Europa, delprogram 5.1 – Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken

 

Kontaktuppgifter

Linn Edlund, Linn.edlund@regionvasterbotten.se

 

Loggos Mötesplats Västerbotten

 

Uppdaterad 19 maj, 2015 kl 16:14 av Linn Edlund