Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Syfte och mål

Syfte: Genom projektet vill Region Västerbotten främja ungas deltagande i länets kulturliv, där såväl nya uttryck som traditionella skall inkluderas i högre grad på den kulturella arenan i länet.
Problem: Hur vill unga människor prägla, påverka och delta i länets kulturliv? Hur kan modeller och former för att tillgodose gruppen unga i länets kulturliv arbetas fram, och hur kan detta i sin tur generera i att ungdomsperspektivet integreras i högre grad i vårt dagliga arbete?
Mål: Unga människor ska i högre utsträckning vara delaktiga och ha inflytande över länets kulturliv och ses som en resurs i länets utvecklingsarbete. Både vad gäller möjligheten till eget skapande och utövande men också rörande möjligheter att ha inflytande över det egna skapandet och förutsättningarna till detta. Vilket ur ett längre perspektiv skapar förutsättningar för ett mer dynamiskt och inkluderande kulturliv i Västerbottens län.

Målet är att stärka infrastrukturen för ung kultur genom tre olika temaområden.

  • Demokrati och tillträde i kulturpolitiken
  • Det egna skapandet och tillträde i kulturlivet
  • Tillgängligheten och tillträde till hela länet

Projektet genomföras genom olika delprojekt och aktiviteter som alla svarar mot syftet. Projektet arbetar utifrån tre olika tematiska områden som till stor del löper parallellt men där ett temaområde utgör särskilt fokus per år.


Uppdaterad 7 maj, 2015 kl 13:18 av Linn Edlund