Aktuellt läge - följ statistik för covid-19 i Västerbotten

Följ vår statistik och få en uppdaterad lägesbild av covid-19 i Region Västerbotten. Dagligen rapporteras hur många personer som har bekräftad covid-19. Vi rapporterar också hur många som vårdas på sjukhus och har covid-19, samt hur många av dem som vårdas på någon av länets intensivvårdsavdelningar, IVA. Varje måndag redovisas antal avlidna fördelat över åldersgrupper samt antal personer som har bekräftad covid-19 per kommun. Med hänsyn till patientsekretessen lämnar vi aldrig ut några personuppgifter.

Målsättningen är att lägesbilden uppdateras senast klockan 12.00 varje dag. Den rapportering som redovisas kan komma att utökas successivt.

Följ statistiken: Rapporteringen av covid-19 i länet sedan den 9 mars 2020
Där finns också en länk till en tabell där all rapporterad statistik finns samlad.  

Antal personer som har bekräftad covid-19

Avser antal personer i Västerbotten som har provtagits och bekräftats vara smittade. Rapporteras dagligen från Region Västerbottens smittskyddsenhet och baseras på laboratorierapporter från Mikrobiologiskt laboratorium vid Norrlands universitetssjukhus. Förutom dessa finns det i samhället ytterligare smittade personer som inte provtagits.

För att illustrera hur covid-19 ökar eller minskar i Västerbotten visas också medelvärdet för antal smittade under den senaste sjudagarsperioden. Ex: siffran för onsdag den 15 april visar medelvärdet per dag för antal smittade under dagarna 9-15 april.

Varje måndag rapporterar smittskyddsenheten nya data för hur många personer per kommun som har bekräftad covid-19. För att värna om patientsekretessen redovisas bara exakta siffror för kommuner med minst 10 bekräftade fall.
Om bekräftade fall i kommunerna

Antal personer som vårdas på sjukhus och har covid-19, samt hur många av dem som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA)  

Den dagliga rapporten avser personer som vårdas på Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå, Skellefteå lasarett eller Lycksele lasarett.

Antal avlidna

Hur många personer i Västerbotten som avlidit och var smittade med covid-19, rapporteras från både kommuner och regionens olika avdelningar till smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. När smittskyddsenheten fått en rapport om att någon avlidit, visar vi det i vår statistik som uppdateras senast klockan 12 varje dag.

För att illustrera hur antalet avlidna ökar eller minskar i Västerbotten visas också medelvärdet under den senaste sjudagarsperioden. Ex: siffran för onsdag den 15 april visar medelvärdet per dag för antal avlidna under dagarna 9-15 april.

Varje måndag visas det totala antalet avlidna fördelat över åldersgrupper och kön.