Statistik för vaccination mot covid-19 

Här uppdateras statistik över vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten senast klockan 12:00 varje vardag.

Vaccinationer till och med den 22 oktober

Vaccineringen ska registreras i journalen inom 3 dagar efter genomförd vaccination. Det innebär att det faktiska antal vaccindoser som givits kan vara något högre än vad siffrorna anger.

Antal personer som fått minst en dos vaccin

204 988

Varav antal personer som fått minst två doser vaccin

198 512

Varav antal personer som fått tre doser vaccin

3 540

Totalt antal givna vaccindoser

407 040

Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19

Redovisningen på Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras på torsdagar och visar data från föregående vecka. Statistiken baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret dit vaccinationsuppgifter förs över från journalsystemen. Från Region Västerbottens journalsystem förs data över dagligen. Därtill registreras vissa doser i efterhand. Det innebär att det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer i Västerbotten är högre än som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så långt har Region Västerbotten kommit med vaccination vecka 41

Från och med den 21 oktober baseras lägesrapporten på statistik från Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19. Tidigare har vi redovisat Region Västerbottens interna statistik på grund av att det varit stora eftersläpningar i Folkhälsomyndighetens statistik. Nu är skillnaderna mindre och vi övergår därför till deras statistik.

Siffrorna anger hur stor andel av åldersgruppen som har fått sin första dos. Inom parentes anges hur stor andel av åldersgruppen som har fått den andra dosen.

16 år eller äldre: 90,8 procent (86,4 procent)
90 år eller äldre: 94,3 procent (91,1 procent)
80–89 år: 96,3 procent (94,8 procent)
70–79 år: 97,0 procent (95,8 procent)
60–69 år: 95,5 procent (94,2 procent)
50–59 år: 93,2 procent (91,3 procent)
40–49 år: 90,9 procent (87,6 procent)
30–39 år: 85,0 procent (79,9 procent)
18–29 år: 85,2 procent (75,8 procent)
16–17 år: 82,9 procent (62,3 procent)

Lägesrapporten för vecka 42 kommer den 29 oktober.

Vill du läsa mer om Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer?

Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige

Fakta och länkar till statistik från Folkhälsomyndigheten angående registrerade vaccinationer mot covid-19

Leveranser av vaccin 

Folkhälsomyndigheten redovisar hur många doser som levereras och beräknas levereras till regionerna varje vecka. Merparten av det vaccin som fördelas och levereras till Region Västerbotten en vecka kan på grund av leveranstid, logistik och hantering  användas först veckan därpå.  

Fördelningen baseras på hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Fördelningen anpassas till de förpackningsstorlekar vaccinerna levereras i. 

Folkhälsomyndighetens statistik över leveranser av vaccin

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

På 1177.se finns mer information för dig som vill veta mer om vaccinationer mot covid-19