Statistik för vaccination mot covid-19 

Statistik för vaccinationer uppdateras en gång i veckan.

Vaccinationer till och med den 19 maj

Vaccineringen ska registreras i journalen inom 3 dagar efter genomförd vaccination. Det innebär att det faktiska antal vaccindoser som givits kan vara något högre än vad siffrorna anger.

Antal personer som fått en dos vaccin

220 032

Antal personer som fått två doser vaccin

220 226

Antal personer som fått tre doser vaccin

160 789

Antal personer som fått fyra doser vaccin

45 047

Totalt antal givna vaccindoser

646 094

Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19

Redovisningen på Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras på torsdagar och visar data från föregående vecka. Statistiken baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret dit vaccinationsuppgifter förs över från journalsystemen. Från Region Västerbottens journalsystem förs data över dagligen. Därtill registreras vissa doser i efterhand. Det innebär att det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer i Västerbotten är högre än som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Så långt har Region Västerbotten kommit med vaccination vecka 19

Siffrorna anger hur stor andel av åldersgruppen som har fått sin första dos. Inom parentes anges hur stor andel av åldersgruppen som har fått den andra dosen respektive påfyllnadsdosen. Siffrorna är avrundade till hela procent.

12–15 år: 83 procent (79 procent)
16–17 år: 90 procent (86 procent)
18–29 år: 90 procent (88 procent respektive 45 procent)
30–39 år: 89 procent (87 procent respektive 54 procent)
40–49 år: 93 procent (91 procent respektive 69 procent)
50–59 år: 94 procent (94 procent respektive 81 procent)
60–69 år: 96 procent (96 procent respektive 90 procent)
70–79 år: 98 procent (98 procent respektive 95 procent)
80–89 år: 98 procent (98 procent respektive 96 procent)
90 år eller äldre: 98 procent (98 procent respektive 96 procent)
12 år eller äldre: 93 procent (91 procent)

Vill du läsa mer om Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer?

Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19 i Sverige

Fakta och länkar till statistik från Folkhälsomyndigheten angående registrerade vaccinationer mot covid-19

Leveranser av vaccin 

Folkhälsomyndigheten redovisar hur många doser som levereras och beräknas levereras till regionerna varje vecka. Merparten av det vaccin som fördelas och levereras till Region Västerbotten en vecka kan på grund av leveranstid, logistik och hantering  användas först veckan därpå.  

Folkhälsomyndighetens statistik över leveranser av vaccin

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

På 1177.se finns mer information för dig som vill veta mer om vaccinationer mot covid-19