Statistik för vaccination mot covid-19 

Här uppdateras senast kl. 12 varje vardag statistik över vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten.

Vaccinationer till och med den 7 maj

Vaccineringen ska registreras i journalen inom 3 dagar efter genomförd vaccination. Det innebär att det faktiska antal vaccindoser som givits kan vara något högre än vad siffrorna anger.

Antal personer som fått minst en dos vaccin

81 766

Varav antal personer som fått två doser vaccin

25 949

Antal givna vaccindoser totalt

107 715

Så långt har Region Västerbotten kommit med vaccination den 6 maj

Runt 97 procent av alla personer över 80 år har påbörjat sin vaccinering och 73 procent är fullvaccinerade. När det kommer till personer mellan 70–79 år har omkring 95 procent påbörjat sin vaccinering. I åldersgruppen 65–69 år har 86 procent påbörjat vaccinering. Av alla personer 65 år och äldre har runt 94 procent påbörjat vaccinering. I åldersgruppen 60–64 år har 53 procent påbörjat sin vaccinering. Totalt sett har cirka 36 procent av den vuxna befolkningen i länet påbörjat vaccineringen. Av hela länets befolkning har 28 procent påbörjat vaccinering. De grupper som är färdigvaccinerade är äldre som bor på SÄBO (särskilt boende för äldre) samt hemsjukvårdspatienter och deras hushållskontakter. 

Nästa lägesrapport kommer den 12 maj.

Folkhälsomyndighetens registrerade vaccinationer mot covid-19

Redovisningen på Folkhälsomyndighetens webbplats uppdateras på torsdagar och visar data från föregående vecka. Statistiken baseras på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret dit vaccinationsuppgifter förs över från journalsystemen. Från Region Västerbottens journalsystem förs data över dagligen. Därtill registreras vissa doser i efterhand. Det innebär att det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer i Västerbotten är högre än som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gå direkt till Folkhälsomyndighetens statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19

Fakta och länkar till statistik från Folkhälsomyndigheten angående registrerade vaccinationer mot covid-19

Leveranser av vaccin 

Folkhälsomyndigheten redovisar hur många doser som levereras och beräknas levereras till regionerna varje vecka. Merparten av det vaccin som fördelas och levereras till Region Västerbotten en vecka kan på grund av leveranstid, logistik och hantering  användas först veckan därpå.  

Fördelningen baseras på hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Fördelningen anpassas till de förpackningsstorlekar vaccinerna levereras i. 

Folkhälsomyndighetens statistik över leveranser av vaccin

Mer information om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se

På 1177.se finns mer information för dig som vill veta mer om vaccinationer mot covid-19