Informationsmaterial på olika språk om vaccination

Här finns material som föreningar, kommuner och andra organisationer kan använda i egna kanaler för att sprida information om vaccination mot covid-19. Det är både material som Region Västerbotten tagit fram och länkar till material från andra myndigheter. Information kommer att publiceras i takt med att material och översättningar blir klara.

Basinformation om vaccination mot covid-19 på 1177.se och Folkhälsomyndigheten

Basinformation som föreningar, organisationer, kommuner eller andra myndigheter i Västerbottens län kan hänvisa till:

Hälsodeklaration inför vaccination, översättningar till olika språk

Varje person som ska vaccinera sig mot covid-19 fyller först i en hälsodeklaration. Översättningar är gjorda till albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, bulgariska, dari, engelska, finska, franska, meänkieli, nordsamiska, persiska/farsi, polska, romani kelderash, romani lovari, rumänska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska.

Hälsodeklaration för vuxna - vaccination mot covid-19, översatt till olika språk på Folkhälsomyndigheten.se

Informationsblad - Vaccination mot covid-19

Informationsblad från Region Västerbotten om vaccination mot covid-19. Informationsbladet innehåller bland annat information om vikten av vaccination, vilka som erbjuds vaccination, hur man gör för att vaccinera sig, vad man ska tänka på och biverkningar av vaccin. Informationsbladet finns på svenska, engelska, finska, persiska (farsi), arabiska, dari, tigrinska och somaliska. 

Svenska

Engelska

Finska 

Persiska

Arabiska

Dari

Tigrinska

Somaliska

Material till sociala medier: När kan jag vaccinera mig?

Filmer med inläggstext som kan användas i sociala medier. Inläggstexten lyfter bland annat vikten av vaccination, att alla som är 18 år eller äldre erbjuds vaccination och att vaccinationen är gratis. Hänvisning finns till 1177.se för mer information om hur man gör för att vaccinera sig. Film och översatt inläggstext finns på tigrinska, somaliska, farsi, arabiska, finska, sydsamiska, nordsamiska, romani lovari, romani kalderash, meänkieli och jiddisch. 

Film och inläggstext på olika språk: När kan jag vaccinera mig?

Affisch 1177: När kan jag vaccinera mig?

Affisch: Bra att veta om vaccinationen

Affisch i A3-format från Folkhälsomyndigheten som med stöd av bilder berättar om varför man ska vaccinera sig mot covid-19 och vem som erbjuds gratis vaccination mot sjukdomen. Affischen ger information om att man inte behöver vara svensk medborgare för att få vaccin och hur man gör om man saknar id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig. Affischen är översatt till arabiska, tigrinska, somaliska, engelska, persiska (farsi), finska, meänkieli, syd- och nordsamiska.

Bra att veta om vaccinationen, affisch från Folkhälsomyndigheten

Affisch 1177: Vaccinera dig - det är det viktigaste du gör i sommar

Affisch med budskap "Vaccinera dig - det är det viktigaste du gör i sommar". Finns på svenska och engelska. Mer information kommer inom kort. 

Filmer: Vad är ett vaccin? Hur funkar vaccin? Hur testas vaccin mot covid-19?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns ett flertal översatta filmer med fokus på bland annat vad är ett vaccin, hur funkar vaccin och hur testas vaccin mot covid-19? Filmerna är översatta till arabiska, dari, engelska, persiska/farsi, somaliska och tigrinja.

På sidan finns även filmerna "Så går vaccinationen för covid-19 till" och "Nu finns vaccn mot sjukdomen covid-19" som är framtagna av Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen. Filmerna finns på språken arabiska, engelska, persiska/farsi, somaliska och tigrinja. 

Folkhälsomyndighetens filmer med information om vaccin

 

Informationen finns även teckentolkad:

Folkhälsomyndighetens filmer med information om vaccin - på teckenspråk