Informationsmaterial på olika språk om vaccination

Här finns material som föreningar, kommuner och andra organisationer kan använda i egna kanaler för att sprida information om vaccination mot covid-19. Det är både material som Region Västerbotten tagit fram och länkar till material från andra myndigheter. Information publiceras i takt med att material och översättningar blir klara.

Basinformation om vaccination mot covid-19 på 1177.se och Folkhälsomyndigheten

Basinformation som föreningar, organisationer, kommuner eller andra myndigheter i Västerbottens län kan hänvisa till:

Hälsodeklaration inför vaccination, översättningar till olika språk

Varje person som ska vaccinera sig mot covid-19 fyller först i en hälsodeklaration. Översättningar är gjorda till albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, bulgariska, dari, engelska, finska, franska, meänkieli, nordsamiska, persiska/farsi, polska, romani kelderash, romani lovari, rumänska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska.

Hälsodeklaration för vuxna - vaccination mot covid-19, översatt till olika språk på Folkhälsomyndigheten.se

Informationsblad - Vaccination mot covid-19

Informationsblad från Region Västerbotten om vaccination mot covid-19. Informationsbladet innehåller bland annat information om vikten av vaccination, vilka som erbjuds vaccination, hur man gör för att vaccinera sig, vad man ska tänka på och biverkningar av vaccin. Informationsbladet finns på svenska, engelska, finska, persiska (farsi), arabiska, dari, tigrinska och somaliska. Inom kort kommer det även att finnas på ukrainska. 

Svenska 

Engelska

Finska

Meänkieli 

Sydsamiska

Nordsamiska

Persiska

Arabiska

Dari

Tigrinska

Somaliska

Ukrainska

 

Affisch 1177: När kan jag vaccinera mig?

Affisch och faktablad: Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 - för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare

Affisch och faktablad från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till barn som är 12 år och äldre med bilder och information om vaccination mot covid-19. Affisch och faktablad är översatt till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, kurmanji, persiska/farsi, polska, somaliska och turkiska.

Affisch: Bra att veta om vaccinationen mot covid-19 - för dig som är barn, ungdom eller vårdnadshavare, affisch från Folkhälsomyndigheten

Faktablad: Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre från Folkhälsomyndigheten

 

Filmer: Vad är ett vaccin? Hur funkar vaccin? Hur testas vaccin mot covid-19?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns ett flertal översatta filmer med fokus på bland annat vad är ett vaccin, hur funkar vaccin och hur testas vaccin mot covid-19? Filmerna är översatta till arabiska, dari, engelska, persiska/farsi, somaliska och tigrinja.

På sidan finns även filmerna "Så går vaccinationen för covid-19 till" och "Nu finns vaccn mot sjukdomen covid-19" som är framtagna av Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen. Filmerna finns på språken arabiska, engelska, persiska/farsi, somaliska och tigrinja. 

Folkhälsomyndighetens filmer med information om vaccin

 Informationen finns även teckentolkad:

Folkhälsomyndighetens filmer med information om vaccin - på teckenspråk

Filmer: Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?

Länsstyrelsen i Västerbotten har tillsammans med Region Västerbotten tagit fram fyra filmer om hur man bokar tid för vaccination i Västerbottens län. I filmerna deltar vårdpersonal som jobbar i Region Västerbotten. Filmerna är textade och finns på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Film "Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?" - på arabiska, dari, somaliska och tigrinja

Film "Hur bokar jag tid för vaccination mot covid-19?" - teckentolkad och svenskt tal

Information från Läkemedelsverket om vacciner mot covid-19

Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden, myter och missuppfattningar om vaccinerna mot covid-19.  Informationen finns på arabiska, dari, engelska, finska, kinesiska, polska, ryska, somaliska, tigrinja och turkiska samt som lättläst. 

Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19