Minska smittspridning

När ett nytt virus uppkommer har ingen immunitet mot det och många riskerar att insjukna samtidigt. För att bromsa smittspridningen i samhället är det viktigt att sjuka personer stannar hemma så länge de bedöms vara smittsamma.

Så undviker du att smitta andra

 • Stanna hemma från jobb och skola och avstå från sociala kontakter om du har luftvägsinfektion, se rubrik längre ned på sidan
 • God handhygien, antingen med tvål och vatten eller om det inte går, tillgång till handsprit
 • Hosta och nys i armveck eller pappersnäsduk
 • Äldre personer bör undvika sociala kontakter med andra, men kan mycket väl vistas utomhus
 • Begränsa besök hos äldre
 • Regeringen har förbjudit sammankomster på över 50 deltagare
 • Gör riskbedömning för sammankomster med färre än 50 deltagare
 • UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande.
 • Tänk på att även resor inom landet kan medföra ökad risk för smittspridning just nu, speciellt till och från storstadsregionerna.
 • Symtomfria personer, även om de rest utomlands eller varit i kontakt med bekräftat fall, kan leva som vanligt. Men vid nytillkomna luftvägssymtom ska de isolera sig i hemmet.
 • Stängda universitet och gymnasier är en åtgärd för att minska resandet mellan utbildningsort och hemmet.

Luftvägsinfektion - vad ska jag tänka på?

Alla uppmanas att vara hemma från förskola, skola och arbete vid nytillkommen luftvägsinfektion (till exempel feber, snuva, ont i halsen eller hosta) och stanna hemma i två dagar efter att de akuta symtomen upphört.

Vårdpersonal och studerande med patientkontakt hänvisas till Vårdhygiens rutin för att stanna hemma under covid-19.

Det är svårt att av symtomen kunna avgöra om en person har covid-19 eller någon annan luftvägsinfektion. Det är inte heller möjligt att provta alla personer som har besvär. Smittsamheten för en luftvägsinfektion är störst när den bryter ut och de följande dagarna, då man känner sig som sjukast. Vid till exempel lätt rinnande näsa, enstaka hostningar samt rethosta eller heshet som kvarstår en tid efter en akut luftvägsinfektion kan man vara på arbete eller skola. Det är alltid viktigt att ha god handhygien samt att hosta och nysa i armveck eller pappersnäsduk.