NYHETER 2023-02-27

Dags att boka tid för vårens vaccination mot covid-19

Nu öppnar möjligheten att boka tid för en till påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Påfyllnadsdosen rekommenderas till alla som är 80 år eller äldre och till personer som bor på särskilda boenden för äldre. Påfyllnadsdosen är viktig för att behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom.

En äldre man och kvinna som sitter nära varandra och tittar in i kameran.

Personer som är 80 år eller äldre samt personer som bor på särskilda boenden för äldre rekommenderas att vaccinera sig med en till påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren. Rekommendationen gäller oavsett hur många doser man har fått tidigare.

– Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten två påfyllnadsdoser om året till de här grupperna. En på våren och en på hösten, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten.

Personer som är 65 till 79 år samt personer som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuka om de får covid-19 har också möjlighet att få en till påfyllnadsdos under våren om de vill.

Vårens vaccinationer inleds den 1 mars, men det är möjligt att boka tid redan nu. Man kan vaccinera sig när det har gått minst sex månader sedan den senaste dosen.

Så går vaccinationen till

Vaccinationerna genomförs på länets hälsocentraler och sjukstugor samt hos Vaccinationscentrum Skellefteå. Personer som bor på särskilda boenden för äldre vaccineras precis som tidigare i samarbete med länets kommuner.

– Vi räknar med att hinna vaccinera de här grupperna innan slutet av maj. Sedan minskar möjligheterna att vaccinera sig under sommaren. Till hösten räknar vi med det ska vara möjligt att vaccinera sig mot covid-19 och influensa vid samma tillfälle, säger Ronny Lestander.

Boka tid eller kom på drop in

Alla som är 65 år eller äldre kan boka tid på webbplatsen 1177.se. De som är yngre eller som inte har möjlighet att boka tid på nätet kan boka tid genom att ringa till en hälsocentral. Det går inte att ringa telefonnummer 1177 för att boka eller avboka en tid för vaccination.

Det kan också finnas drop in på vissa orter.

Tider som går att boka genom 1177.se samt tider för drop in finns att se på vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

 

Rekommendationer för hösten

Folkhälsomyndigheten har presenterat nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller under perioden 1 mars 2023 till och med den 29 februari 2024.

Till hösten rekommenderas en till påfyllnadsdos till personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer som är 50 år eller äldre samt personer som är 18 år eller äldre och som riskerar att bli allvarligt sjuka om de får covid-19.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa utvecklingen av covid-19, vilket innebär att rekommendationerna kan förändras om det finns behov av det.

Tillbaka till nyhetslistan