Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Är det ok att göra partipolitiska utspel i Region Västerbottens namn?

Regionrådet Erik Bergkvist (S) gjorde nyligen ett uttalande där han går till hårt angrepp mot (C) och (FP) i Skellefteå och våra åsikter kring Region Västerbotten.

Regionrådet Erik Bergkvist (S) gjorde nyligen ett uttalande där han går till hårt angrepp mot (C) och (FP) i Skellefteå och våra åsikter kring Region Västerbotten. Bergkvists uttalande spreds via pressmeddelande, Twitter och lades ut Region Västerbottens hemsida.

Att vi och Erik Bergkvist (S) har olika syn på saken är i sig inget märkligt, det är en del i det politiska arbetet, även om jag tycker att delar av hans uttalande är på gränsen till respektlöst. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att Erik Bergkvist i sin roll som regionråd gör partipolitiska uttalande i Region Västerbottens namn på dess hemsida.

Socialdemokraterna må ha majoritet i Region Västerbotten, men det ger knappast rätt att använda såväl hemsida som twitterkonto och personalresurser som ett partipolitiskt verktyg. Något liknande vore otänkbart i andra liknande offentliga myndigheter som exempelvis en kommun eller landsting. Det kan väl rimligen inte vara ok att Region Västerbottens namn och resurser används för att Erik Bergkvist ska kunna göra partipolitiska attacker?

Man kan dessutom ifrågasätta trovärdigheten i det som sägs i uttalandet. Bl a påstås att Skellefteå får mer än Umeå och hänvisar till en länk med sammanräkningar. Tittar man närmare på siffrorna inser man ganska snabbt att sammanräkningen av dessa siffror på ett tydligt sätt anpassats förr att stämma med den verklighetsbild Erik Bergkvist vill vinkla. Att sen använda dessa vinklade siffror och anklaga (C) och (FP) för lögn är, för att citera Erik Bergkvist själv, osmakligt.

Vad som däremot inte nämns i uttalandet är bakgrunden till att Erik Bergkvist och hans S-majoritet valde att rösta ner Centerpartiets krav på att frågan om länstransportplan skulle beslutas av Region Västerbottens fullmäktige. Hade varit nog så intressant att få veta Erik Bergkvist syn på det och hur han försvarar att han och Socialdemokraterna valde att begränsa medborgarnas möjlighet till insyn i denna stora och viktiga fråga.

Jag tackar för möjligheten att själv få yttra mina åsikter kring detta agerande på Region Västerbottens hemsida, men personligen anser jag att Region Västerbottens hemsida, twitterkonto och Region Västerbottens personal fortsättningsvis inte ska användas för att sprida partipolitiska uttalanden.

Daniel Öhgren (C),
Ledamot i Region Västerbottens förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige.

Skriv ut
19 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 •  

  SVAR DIREKT: Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som arbetar offensivt med sin kommunikation. Vi informerar om vår verksamhet. Det händer att vi lyfter berättelser och individer, näringsliv, produkter och  tjänster från vår del av världen. En konsekvens är också att vi skapar arenor för debatt om regionala frågor.

  Det är möjligt att vårt upplägg skiljer sig från hur vissa andra offentliga aktörer väljer att jobba med sin kommunikation. Bland annat har vi valt en tidningslogik för vår webbsida. Vi väljer att vara offensiva i sociala medier. Ambitionen är att Region Västerbotten ska bidra till att norra Sveriges opinionsbildande arbete stärks ytterligare framöver.

  I detta aktuella exempel har felaktigheter spridits kring de beslut Region Västerbottens styrelse fattat. Detta har styrelsens ordförande informerat om. I detta arbete brukas de kommunikativa kanaler som är nödvändiga och lämpliga för att minimera risken att ytterligare felaktigheter sprids. Om det finns olika åsikter kring detta eller annat vi gör finns alltid möjligheten att delta i debatten på vår webbsida som skribenten gör.

  Thomas Hartman
  Kommunikationschef

   

Kommentarer