Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist

Lyssna

Att utveckla Västerbotten kräver mer hårt arbete än vidlyftiga jippo

Att Region Västerbotten skulle ta pengar från primärvården stämmer mycket illa med verkligheten

Erik Bergkvist svarar på en insändare i VK som ifrågasätter Region Västerbotten.

OVE PHERSSON, Dorotea och Staffan Nordström, Åsele anser i en insändare i VK att Västerbottens läns landsting satsar för lite på primärvården i jämförelse med närliggande län. Detta står dem naturligtvis fritt att tycka, men deras tolkning att Region Västerbotten skulle ta pengar från primärvården stämmer mycket illa med verkligheten. INSÄNDARSKRIBENTERNA menar att Region Västerbotten slösar skattemedel på vidlyftiga jippon och projekt. Detta påstående torde i första hand bero på bristande informationsinhämtning, eller misstolkning av orden vidlyftiga och jippon.

Ett förslag är att de börjar med att läsa Region Västerbottens årsredovisning. Där finns tydligt beskrivet vilket omfattande arbete vi lägger ned för att utveckla hela Västerbotten. DET TORDE väl knappast vara särskilt vidlyftigt att vi lyckats påverka EU:s syn på regionens värde inför programperioden 2014-2020. Detta har starkt ökat våra möjligheter att få medel till olika satsningar runt om i Västerbotten.

Medel som Ove Pherssons och Staffan Nordströms hemkommuner har möjlighet att utnyttja för att utveckla sin del av länet. SAMARBETSPROJEKTET mellan länets kommuner för att hitta gemensamma och ekonomiska lösningar för vatten, avfall och räddningstjänst som Region Västerbotten initierat känns heller inte särskilt jippobetonat. Det intensiva arbetet med att få till stånd den av näringslivet så efterlängtade Norrbotniabanan har krävt betydligt mer av dagligt slit än vidlyftighet. TILL DET kan läggas regionens arbete med att underlätta för kommunerna när de tar över ansvaret för hälso- och sjukvård under hösten där vi bland annat lagt extra forskning på vård och omsorg av sjuka äldre.

DET ÄR LIKASÅ en ren missuppfattning att Region Västerbotten dränerar landstinget på medel från vården. Det som hänt är att vi tagit över verksamheter som tidigare låg direkt under landstinget, exempelvis turism, länstrafik och kulturfrågor. DEN VERKSAMHETEN drivs nu i än närmare samarbete med kommunerna än tidigare. Alla verksamheterna inom Region Västerbotten sker helt öppet, såväl revisorer som enskilda skattebetalare har möjlighet att syna dem.

ERIK BERGKVIST Regionråd Region Västerbotten

Skriv ut

9 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer