Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Dags för folkinnovation

Med anledning av Mötesplats Lycksele som pågår i dagarna skriver regionråd Erik Bergkvist tillsammans med flera i Västerbottens folkblad 2015-06-02 om vikten av att hela samhället engagerar sig i innovationsskapandet.

Med anledning av Mötesplats Lycksele som pågår i dagarna skriver regionråd Erik Bergkvist tillsammans med flera i Västerbottens folkblad 2015-06-02 om vikten av att hela samhället engagerar sig i innovationsskapandet.

Innovationer är ett begrepp med många betydelser. I norra Sverige finns både medborgardriven och akademisk innovationskraft, något som är värt att lyfta i regionen, landet och världen, särskilt då Västerbotten har de mest livfulla och aktiva folkbildningsrörelserna i landet. Det finns förutsättningar för att norra Sverige i allmänhet och Västerbotten i synnerhet ska kunna kalla sig för en innovationsregion, men då måste hela samhället inkluderas i innovationsarbetet. Innovationer är inte något som exklusivt sker i labb på universiteten eller på multinationella företag, det sker ute i samhället varje dag- om vi vill.

Vi står inför stora utmaningar, fel hanterade blir de stora problem. Vi blir färre i arbetsför ålder som ska försörja och ta hand om fler utanför arbetsmarknaden. Den demografiska trenden med fler äldre och ökade kompetensförsörjningsbehov ställer krav på såväl social som teknisk produktutveckling. Det är en utmaning för stor för akademi eller offentlig sektor att klara själva. Innovationer föds ofta i det gränslösa mötet. Det handlar om det nya som uppstår i mötet mellan traditionell industri och kreativa näringar, mellan generationer, mellan olika organisationer och branscher, mellan offentligt och privat, mellan internationellt och regionalt/lokalt, mellan män och kvinnor och mellan proffs och lekmän.

Därför vill vi lyfta sociala innovationer, det vill säga initiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn. Att bygga mötesplatser och system där gränsen mellan olika sektorer minskar och där innovationen riktar sig till hela samhället är det bästa sättet att försäkra sig om att inga behov faller mellan stolarna. Det är inte bara vi i Västerbotten som tror på detta. EU har i sitt arbete med Horizon 2020 stort fokus på social innovation som en av lösningarna på samhällsutmaningarna.

Regionalt råder det ingen tvekan om att sociala innovationer, eller medborgardrivet innovationskapande som det också kallas, är rätt väg att gå. Det finns anledning att särskilt lyfta kvinnor i ledande positioner inom innovationsskapandet, då vi kan se att kvinnor historiskt tilldelats lägre andel offentliga projektmedel än män. Likaså behöver vi bli bättre på att involvera utrikesfödda personer i processerna, då vi i allra högsta grad behöver ta till vara på andra kulturer i det gemensamma samhällsbygget som en del av det regionala integrationsarbetet.

Problemet är inte att det saknas engagemang, det finns det gott om. Däremot behövs ökad legitimitet av det medborgardrivna innovationsskapandet. Det uppnår vi bäst genom samverkan mellan akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Vi är alla del av Innovationsloopen, Västerbottens egna sociala innovationsskapande. Under våren har vi med hjälp av medborgare och aktörer från hela Västerbotten tagit fram förslag lösningar kopplade till cirkulär ekonomi, miljömässigt hållbara samhällen, digitala vårdlösningar och social inkludering. Idéerna ska förädlas under Mötesplats Lycksele som pågår i dagarna och på sikt förhoppningsvis omvandlas till riktiga företag och produkter.

Med ett samhälle som utvecklas i rasande fart finns det knappast tid
för att fundera kring vad ”riktigt innovationsskapande” är, det
gäller att ta tag i utmaningarna och göra något åt dem. Det är allas
ansvar.

Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten

Ann-Christine Schmidt, FoI-koordinator Skellefteå kraft

Mona Åström, projektledare Umeåregionen, Kapacitetsutveckling av mottagande och integration

Boh Westerlund, grundare av Hybricon

Rickard Sundbom, kommunchef i Lycksele kommun

Anton Gustafsson, forskare Interactive Institute Swedish ICT

Skriv ut

2 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Med anledning av Mötesplats Lycksele som pågår i dagarna skriver regionråd Erik Bergkvist tillsammans med flera i Västerbottens folkblad om vikten av att hela samhället engagerar sig i innovationsskapandet.

Kommentarer