Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Hållbart företagande nyckel för attraktivare region för kvinnor

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten och Nils-Olof Forsgren, vd Uminova Innovation, skriver den 6-11-2014 i Västerbottenskuriren om vikten av fler hållbara företag i Västerbotten.

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten och Nils-Olof Forsgren, vd Uminova Innovation, skriver den 6-11-2014 i Västerbottenskuriren om vikten av fler hållbara företag i Västerbotten.

Idag står företagandet i fokus när Umeågalan hålls i Umeå. Företagande är en av regionens viktigaste tillväxtfaktorer, i inland som kustland. En tydlig trend är att allt fler företag arbetar med och ser nyttan av en långsiktigt hållbar utveckling. Det vinner hela samhället på, och i Västerbotten har det särskilt stor betydelse för kvinnor.

I en undersökning som Uminova Innovation gjort framgår det att nästan hälften av tillfrågade konsumenter (41 procent) i Umeå och andra delar av regionen, värderar företag som profilerar sig som hållbara högre än företag med andra fokus, till exempel innovationskraft och omsättning. Bland kvinnor var trenden ännu starkare, 44 procent av de tillfrågade satte hållbarhet som den mest betydelsefulla faktorn för företagande, medan 36 procent av männen gjorde samma bedömning. Samma mönster syns på nationell nivå, bland annat i undersökningar gjorda av Svensk Handel.

Att allt fler värderar hållbarhet som den viktigaste egenskapen i ett företag är en vinst för hela samhället. Men att detta särskilt gör sig gällande för kvinnor är ett intressant och viktigt faktum för Västerbotten.

Vi ser att det är färre kvinnor än män som väljer att leva och verka i regionen och det är givetvis en nyckelfråga för oss att göra regionen mer attraktiv för kvinnor. Att göra större satsningar på att skapa förutsättningar för hållbart företagande i Västerbotten är en av nyckelfaktorerna för att få fler kvinnor att välja Västerbotten som platsen de vill leva på.

Om Västerbotten blir möjligheternas region för det hållbara företagandet står vi konkurrenskraftiga i loppet om de kvinnliga konsumenterna och företagarna. Här finns landets kanske bästa förutsättningar till miljödrivet företagande baserat på orörda älvar, världsledande forskning, vatten, it, skog, kultur, förnybar energi, e-tjänster, kyla, och mark.

Men hållbart företagande handlar också om att fler företag utvecklas positivt med långsiktigt bärkraftig lönsamhet, utvecklad innovationskraft och fler anställda. De företag vilka utvecklar varor och tjänster som minskar påverkan på miljön mot alternativen på marknaden kommer att ha en konkurrensfördel i framtiden. Cleantechområdet är ett utmärkt exempel där Västerbotten har möjligheten att sticka ut genom en satsning på fler och växande företag som utvecklar produkter, tjänster, system och processer med miljörelevans.

Vi får heller inte glömma bort att den sociala hållbarheten med bestående jobb, bra arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald är lika viktiga inslag i den hållbara företagsamheten som de miljömässiga och de ekonomiska faktorerna. Här finns mycket kvar att göra, även om det förekommer många goda exempel på insatser som varje dag gör Västerbotten till en mer välkomnande och inkluderade plats att leva på.

Vi behöver stärka arbetet med kommersialisering av affärsprojekt som ger svar på utmaningarna och bidrar till en hållbar regional utveckling. Vi måste erbjuda goda förutsättningar för innovationer och samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, samtidigt som vi i större utsträckning måste vidta åtgärder för att främja kvinnors företagande.

Den som tänker hållbart tänker på framtiden. 41 procent av västerbottningarna verkar tänka extra mycket på framtiden.

Anna Pettersson

Regiondirektör Region Västerbotten

Nils-Olof Forsgren

Vd Uminova Innovation

Skriv ut

6 november, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Debattartikeln finns att läsa på VK:s hemsida: http://www.vk.se/1316521/attraktivare-region-for-kvinnor

Kommentarer