Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: HBTQ i fjällen ger tillväxt i regionen

Länsturistchef Annika Sandström skriver tillsammans med arrangörerna för Hemavan Winter Pride om sambandet mellan HBTQ, besöksnäringen och den regionala tillväxten.

Besöksnäringen i Västerbotten omsätter ungefär sju miljarder kronor och sysselsätter cirka 5 000 personer. Näringen finns i hela regionen och är viktig för sysselsättningen i glesbefolkade områden. Enligt FN-organet UNWTO prognostiseras den internationella turismen öka med nästan 50 procent till 2020, vilket innebär fantastiska möjligheter. Turismen är kort sagt en enorm resurs och tillväxtfaktor för vår region och om vi ska kunna ta tillvara på alla möjligheter som turismen för med sig så måste branschen stå för öppenhet, jämlikhet och inkludering. Hemavan Winter Pride är ett viktigt sätt att visa på just det.

Turismen i Västerbotten ökar kraftigt. För tredje året i rad toppar gästnätterna i Västerbottens sedan mätningarna startade 1978 och har ökat med 2,8 procent sedan 2013. Allt eftersom HBTQ-rörelsen blivit mer synlig i samhället så syns även den ekonomiska dimensionen av gruppen. Konsumentmakten är en viktig makt i samhället. Den möjliggör för människor att göra sina röster hörda på ett annat sätt än som väljare. En väl fungerande marknad är på så sätt viktig för ett öppet, jämlikt och inkluderande samhälle – där fler kreativa och innovativa affärsidéer kan födas.

Under helgen pågår Hemavan Winter Pride. Samhället behöver på olika sätt demonstrerar att alla människor har samma värde. Hemavan Winter Pride är ett tydligt sätt för en destination att stå upp för dessa värderingar. Att besöks- och turistnäringen tar ställning mot diskriminering är att visa det för marknaden. Turismen är ett av Västerbottens viktigaste skyltfönster ut mot världen. För många som besöker vår region är ett besöksmål det enda intrycket man får med sig hem av Västerbotten. Att våra populära turistdestinationer står för öppenhet, jämlikhet och inkludering är därmed viktigt för det regionala varumärket. Vi vill att de som besöker vår del av landet ska ta med sig en bild av en plats som står för nytänkande, innovationsrikedom och öppenhet- det är det som gör att fler på sikt kommer att välja att besöka, bo och verka i Västerbotten.

Öppenhet, jämlikhet och inkludering är givetvis inte bara nödvändigt för turistbranschen. Om unga människor inte upplever att alla människor har samma rättigheter och lika möjligheter att påverka sina liv på orten där de växer upp finns det en risk att de flyttar till större städer med mer mångfald. Då går de min­dre orterna miste om värdefull kompetens och arbetande skattebetalare, som är livsviktiga för att återväxten ska tryggas. Bristen av relevant kompetens är stor inom många branscher, att inte agera inkluderande är att minska chanserna ytterligare till att hitta den rätta rekryteringen. Ett HBTQ-främjande är lika med ett näringslivsfrämjande.

Genom Hemavan Winter Pride vill vi visa att Västerbottens fantastiska fjällvärld välkomnar alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Att stå för öppenhet är att stå för tillväxt.

Annika Sandström

Länsturistchef vid Region Västerbotten

Staffan Alfredsson

Hotellchef Hemavans Högfjällshotell

Anders Persson

Söderlund& Persson Hemvan, grundare av Hemavan Winter Pride

 

 

Skriv ut
25 april, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer