Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt i Dagens samhälle: Ett hugg rakt mot demokratin, mitt i supervalåret

Regionråd Erik Bergkvist tillsammans med regionrepresentanter runt om i Sverige tar ställning mot medieskugga och för demokrati och regional utveckling.

Medias närvaro spelar en avgörande roll under valrörelsen, men är kanske ännu viktigare efter att valen är avgjorda. Det är dåpolitiker tillsammans med medborgare ska bygga upp samhället i en djupare dialog. Dåbehövs media mer än någonsin. Ingen politisk gruppering, oavsett nivå, kan genomdriva sin politik utan god förankring i samhället. Politiken måste även konstant bli granskad. Med minskad rapportering påregional och lokal nivåökar riskerna för maktmissbruk och dåligt förankrade beslut. Det är ett problem som bör tas påstörsta allvar. I vårt samhälle har människor rätt till information, oavsett var i landet man valt att bo. Här har TV4 hittills fyllt en viktig roll.

Därför är det angrepp TV4s ledning nu riktat mot den regionala och lokala journalistiken inte enbart en fråga om att undergräva det dagliga arbetet med regional attraktivitet, eller ett sätt att motarbeta samhällsutvecklingen utan en direkt utarmning av demokratin. Var och en förstår konsekvenserna när medieskuggan breder ut sig över landet.

Journalister centreras allt mer till de större städerna. Vid anledning av lokal rapportering kommer journalisterna fåbege sig ut i regionerna. Det kommer ha konsekvenser påden effekt som direktrapportering ger, men även påbudskapens vinkling. Det som är vardag för företagare, organisationer och det civila samhället riskerar att framställas som avlägset. Journalister får aldrig bli turister i sina egna regioner.

Den regionala nyhetsbevakningen är ett sätt för beslutsfattare runt om i landet att ta del av framgångsfaktorer i samhällsutvecklingen. Där riksmedierna inte förmår sig att se framgångssagor är lokalmedierna viktiga kanaler för att sprida information och goda exempel om det som skapar en bättre vardag för människor. För politiker i kommuner och landsting är nyhetsbevakning i övriga landet en viktig pusselbit i utvecklandet av hållbara politiska mål.

Dagens situation med växande medieskugga ställer nya krav påde offentliga aktörerna att vara tillgängliga för sina medborgare och det sägs att krisen är utvecklingens moder. Men trots ny teknik och nya innovativa sätt att sprida budskap är det viktigt att kvalitetsgranskad och neutral information är tillgänglig. 

Vad är orsaken till det här tankefelet? Det är inte någon nyhet att den lokala och regionala politiken är den som spelar störst roll i människors vardag. Det finns ett kommersiellt värde för mediehus som vill överleva i framtiden att arbeta för att utveckla sin lokala närvaro och därmed stärka sina varumärken. Varför undergräva trovärdigheten för sig själva istället?

 

I årär det valår, supervalår till och med. Vi kan nog konstatera att detta varken var det klokaste eller det mest ansvarstagande beslut TV4 kunnat välja att sända ut till alla oss som värnar demokratin och som dagligen engagerar oss för att utveckla Sverige. Därtill riskerar det även att bli till skada för TV4 själva.

Erik Bergkvist (S)

Regionråd Västerbotten

 

Lars Blomberg (M)

Ordförande regionstyrelsen Regionförbundet Kalmars i län

 

Sven-Åke Thoresen (S)

Ordförand Region Gävleborg

 

Pia Kinhult (M)

Ordförande regionstyrelsen Region Skåne

 

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd Linköpings kommun

 

Stefan Lundgren (M)

Ordförande Kommunförbundet Skåne

Skriv ut
14 april, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer