Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Stolt att leda Region Västerbotten

Regiondirektör Anna Pettersson skriver i Västerbottens-kuriren om det regionala utvecklingsuppdraget.

Många funktioner som finns inom Region Västerbotten ska enligt nationella direktiv finnas inom varje region. Det handlar t.ex. om det regionala utvecklingsansvaret som regleras nationellt. Om Region Västerbotten inte fanns skulle verksamheten bedrivas under ett annat offentligt finansierat paraply, alltså inte automatiskt omvandlas till resurser för andra syften.

Region Västerbotten verkar för att uppfylla målen inom områden som näringsliv, infrastruktur, turism, innovationer, utbildning, IT, miljö och energi med mera. Arbetet sker inom länet och tillsammans med grannlän, men också nationellt och internationellt. Utan ett enträget arbete hade risken varit stor att Västerbotten förlorat rätten att ge stöd till mindre flygplatser, vilket skulle inneburit sämre möjligheter att resa till och från många av våra kommuner. Vi hade inte heller nått så långt med Norrbotniabanan eller den moderna prototyp för en färja över Kvarken som inom en överblickbar framtid kan bli verklighet. Vår förmåga att samverka med andra- kommuner, organisationer, företag m.fl.- är en stor anledning till att vi nått framgång i många frågor, däribland transportfrågorna.

Varje län ska ha ett länsbibliotek som utvecklar bland annat kommun- och skolbibliotek. Kollektivtrafikmyndigheten är en annan av våra självklara verksamheter.

Av de 250 miljoner som vi årligen förfogar över går knappt 100 miljoner till verksamheter som NorrlandsOperan, Västerbottens museum, Skogsmuseet i Lycksele, Västerbottensteatern, Skellefteå museum och mängder av andra verksamheter som folkbildningen, idrottsrörelsen med mera.

Länets 15 kommuner behöver arbeta tillsammans för att tackla gemensamma utmaningar genom exempelvis upphandlingar. Det handlar om IT, vatten- och avfallsfrågor, stöd och utveckling för kommunernas skolor och kompetensförsörjning. Idag sker mycket av det arbetet genom Region Västerbotten. På uppdrag av SKL arbetar medarbetare med utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialpsykiatrin. De verksamheterna bidrar till bättre förutsättningar för vården. Deras arbete ger möjligheter för länets kommuner att ge likvärdigt stöd med god kvalitet, till bland annat psykiskt sjuka, personer med missbruksproblem och barn i utsatta situationer.

I Region Västerbottens verksamhet ingår dessutom MediaCenter, Infomix som tillgängliggör information till kommuner och landstinget, Film i Västerbotten med mera.

Vi bereder och beslutar om användningen av statliga medel för regional tillväxt. Vi har även tagit på oss en roll att se till att regionala tillväxtanslag fördelas jämställt, för att bidra till den sociala hållbarheten. En analys av projektbeslut från 2009 över jämställdhet i projektprocessen visar att det var stora skillnader mellan män och kvinnor i tillgången till projektmedel. Vi har därför beslutat att projekt som inte integrerat jämställdhet i sin projektansökan inte tas upp för beslut.

Hur vår geografiska region ska se ut i framtiden och hur huvudmannaskapet ska skötas är en fråga för våra politiker. Det är bra att regeringen nu tar ett heltag om regionfrågan, som kan resulterara i en större region. Oavsett om det arbete som Region Västerbotten utför idag skulle ske i en annan form så finns det uppdrag som enligt lag ska levereras till västerbottningarna. Just detta är viktigt att poängtera, ty det är inte troligt att kostnaderna skulle vara mycket annorlunda.

Jag är stolt över att leda Region Västerbotten, en verksamhet som bidrar till utveckling av hela Västerbotten.

Anna Pettersson

Regiondirektör Region Västerbotten

Skriv ut

25 mars, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Debattartikeln finns publicerad i Västerbottens-kuriren: http://www.vk.se/1411453/stolt-leda-region-vasterbotten

Kommentarer