Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Vi krokar arm för det hållbara samhället

Vad menas med tillväxt? Oavsett hos vem svaret landar är det viktigt att satsningarna vi gör för samhället går att räkna hem på lång sikt, de måste vara hållbara.

Om drygt en vecka går Swedbanks Tillväxtdagar av stapeln på Konstnärligt Campus i Umeå. Dagarna är ett forum för flera hundra näringslivsföreträdare, forskare, studenter, politiker och opinionsbildare som tillsammans definierar och hittar lösningar på framtidens stora utmaningar.

Vad menas med tillväxt? Det är en fråga som får många svar beroende på i vilket sammanhang den ställs. Oavsett hos vem svaret landar är det viktigt att satsningarna vi gör för samhället går att räkna hem på lång sikt, de måste vara hållbara. I ju större utsträckning aktörer krokar arm kring samhällsutvecklingen desto större är sannolikheten att lösningarna är hållbara. Just därför är mötesplatser för erfarenhetsutbyte och nytänkande så viktiga, de höjer kvaliteten på tillväxtarbetet.

Den ekonomiska tillväxten har ökat resurserna i vårt samhälle och resulterat i förbättrad hälso- och sjukvård, skola och infrastruktur. Vi lever längre och är friskare än tidigare, vi har tillgång till utbildning och vi kan förhållandevis snabbt förflytta oss mellan landets olika delar. Däri ligger anledningen till att den ekonomiska tillväxten ”hyllas i samma andetag som demokrati”.

I norra Sverige har tillväxten under lång tid hängt samman med basnäringarnas utveckling, men mångfalden ökar. Idag ser vi framväxten av nya innovativa tjänster och idéer som vid sidan om de traditionella näringarna också utgör en bas för tillväxt och utveckling. De kulturella och konstnärliga näringarna har rotat sig i Västerbotten och när EU mäter innovationsförmågan bland 190 regioner i Europa anses Västerbotten vara en av de mest innovativa. Genom en bredbandstillgänglighet av världsklass finns det goda möjligheter att kombinera nya näringar med basnäring och naturresurser. Vi kommer tillbaka till vikten av mötesplatser. Ett plus ett kan bli två, tre eller varför inte tusen? Möjligheterna är många.

Hållbar tillväxt kräver förändringsförmåga. Vår tids stora samhällsutmaningar kräver innovation, såväl social, ekonomisk, politisk och teknisk. Utifrån våra respektive verksamheter agerar vi för att långsiktigt förbereda för så goda villkor som möjligt inför framtiden, samtidigt som vi försöker att förstå de villkor som präglar morgondagens marknader. Detta omfattar å ena sidan att se hur samhällsutmaningar i form av kompetensförsörjning, klimatförändringar, åldrande befolkning, bostadsbrist och arbetslöshet ändrar förutsättningarna för regional utveckling. Å andra sidan innebär det också att se till de nya möjligheter som skapas då nya lösningar och tjänster efterfrågas. Morgondagens utmaningar, och även dagens, kräver att allt fler aktörer engagerar sig ordentligt i gemensamma frågor för att lösningarna ska kunna bemöta allt större behov av människor med allt fler krav. Det här är vad Swedbanks Tillväxtdagar handlar om, att skapa en mötesplats för samhandling som är strategiskt viktigt för såväl den regionala som den nationella och internationella utvecklingen.

Det är orsaken till varför vi stödjer Swedbanks Tillväxtdagar och aktivt arbetat för att få arrangemanget till Västerbotten.

Ulf Ejelöv
Regionchef Swedbank

Erik Bergkvist (S)
Regionråd, Region Västerbotten

Urban Andersson
Kontorschef PwC Umeå

Lennart Holmlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande Umeå

Agneta Marell
Vicerektor Umeå Universitet

Skriv ut

15 maj, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Debattartikeln publicerades i Norran den 14-05-2014 och i VK den 15-05-2014.

Kommentarer