Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Debatt: Vi vill tänka nytt för att stärka Västerbottens näringsliv

Idag inleds Mötesplats Lyckseles stora konferensdel och med den ett av norra Sveriges största diskussionsforum för näringslivsfrågor. Vi vill ha ett krafttag kring näringslivsutvecklingen i länet och gör det tillsammans med de 350 deltagarna på Mötesplats Lycksele.

Idag inleds Mötesplats Lycksele, norra Sveriges mest dynamiska mötesplats där närmare 300 personer från hela regionen, till och med världen, träffas för att diskutera hur Västerbotten kan utvecklas och växa. Vi samlar upp de regionala utvecklingsfrågorna under parollen ”den hållbara platsen”, där frågorna om regionens näringslivsutveckling är ett av flera fokusområden. Västerbotten är en region som har en lång tradition av framgångsrika företagare och stora industrier, men ingen kan leva på gamla meriter. Ska vi vara en hållbar plats måste vi också utvecklas, och likaså förutsättningarna för våra företagare.

Länets näringsliv står inför en rad stora utmaningar. Varsel har slagit hårt mot regionen under det gångna året, t.ex. vid Inwidos fönsterfabrik i Bjurträsk och Ikeas leverantörer i Lycksele, Åmsele och Malå. Vi konfronteras dagligen med förändringstakten på arbetsmarknaden med anledning av digitaliserings- jobb försvinner och nya kompetensbehov uppstår. Flera branscher har stora behov av arbetskraft samtidigt som invandringen och flyktingmottagandet gör att allt fler står till arbetsmarknadens förfogande. Utmaningar finns det gott om, men samtidigt lika många möjligheter. Det är uppenbart- det är nu eller aldrig som vi måste ta ett rejält krafttag i de regionala näringslivsfrågorna. Därför arrangerar vi idag, på Mötesplats Lycksele, ett av länets största diskussionsforum dedikerat till näringslivsfrågorna. I samarbete med Företagarna Västerbotten, Ung Företagsamhet, Patent- och registreringsverket, Connect Norr och Västerbottens Handelskammare gör vi en övning där de 300 deltagarna vid Mötesplats Lycksele får ge oss svaren på vad som behöver göras för att Västerbotten ska kunna vidareutveckla sitt näringsliv och skapa bättre förutsättningar för företagandet.

Vi tror varken att politiker eller näringslivets parter sitter på alla svar, utan att näringslivspolitiken snarare är en fråga som berör oss alla och därför måste ligga på bordet för allmänhetens påverkan. Mötesplats Lycksele har haft en förmåga att skapa just ett sådant forum, där människor från hela samhället, akademi till civilsamhälle, ges möjligheten att utforma och påverka lösningarna för morgondagens utmaningar.

Det blir allt mer tydligt att offentlig och privat sektor, som traditionellt hållits isär, behöver samverka i större utsträckning för att samhällskalkylen ska gå ihop. Vi ser flera kreativa samarbetsformer i regionen, bland annat inom landstingets verksamhet, som tyder på att trenden är här för att stanna och att den privata och offentliga sektorn behöver varandra. Här tror vi dock att det finns så mycket mer att utforska. Vårt diskussionsforum är sättet för oss att identifiera nya samverkansformer, att få möjlighet att se det som vi annars inte ser.

Hela poängen med vår mötesplats är nyskapande, att tänka utanför ramarna. Det krävs mod för att göra saker annorlunda, inte minst från länets beslutsfattare. Vi är redo att ta till oss av nya tankebanor för att på ett effektivare sätt kunna rikta våra resurser mot det som ger näringslivet rätt stöd. Resultaten av vårt diskussionsforum kommer bland annat att lägga grunden och agendan för en näringslivskonferens som arrangeras av Svenskt Näringsliv och Region Västerbotten senare under 2016.

Den som inte vågar vara självkritisk riskerar att bli omsprungen. Ska vi vara den hållbara platsen ska vi även den mest nyfikna och förändringsbenägna platsen.

Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten

Tomas Mörtsell (C), vice ordförande för regionstyrelsen vid Region Västerbotten

Skriv ut

1 juni, 2016 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer