Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

EU-medel stjäls från regionerna – Debattartikeln är införd i Länstidningen i Östersund

Vi är dock inte förvånade då vi anar att regeringen vill komma åt dessa EU-medel för att kunna leka Jultomte och satsa pengar på väljarstarka regioner.

Den här debattartikeln har varit införd i Länstidningen Östersund 2013-05-13.

Det är med stark oro vi ute i landet ser på hur regeringen inbördes tycks slåss om vilken politik som skall råda – en politik för koncentration av resurser till landets befolkningsstarka områden och centrala nivån, eller den betydligt mer pragmatiska inställningen som tycks finnas inom Näringsdepartementet där politiken vill lägga makten och pengarna för utveckling av landets alla delar på den regionala och lokala nivån. Menar det C-styrda departementet allvar med sitt prat om att de ser hela landet måste de någon gång också stå upp för detta mot sina allianskamrater.

Tvisten mellan departementen riskerar annars att sluta som vanligt med att det moderatstyrda Finansdepartementet drar det längsta strået och därmed begränsar budget och inflytande kring regional utveckling till mycket små medel ute i landet. På något sätt känns politiken igen på denna nivå i likhet med hur fördelningen av resurser mellan människor också tycks vrida mot – mer till de som redan har… Just nu arbetar regeringen med den så kallade Partnerskapsöverenskommelsen som skall styra de stora frågorna kring den kommande programperioden inom EU. En process som först pågick i det dolda till dess att den regionala nivåns politiker skarpt sade ifrån och krävde inflytande i arbetet för att överenskommelsen skall bli så bra utformad som möjligt för att ge tillväxt ute i hela landet. Som två av ledamöterna i den så kallade 8-personersgrupp som tillsats med regionala politiker för att följa och påverka arbetet känner vi nu stor oro för den förda politiken och det som den kan resultera i. När Finansdepartementet börjar kräva att stora delar av Strukturfondernas medel skall tas från den regionala nivån för att bilda ett Nationellt program som regeringen styr över är det detsamma som att omyndigförklara den lokala och regionala politiska nivån.

Vi är dock inte förvånade då vi anar att regeringen vill komma åt dessa EU-medel för att kunna leka Jultomte och satsa pengar på väljarstarka regioner. Vi ser det som ren och skär stöld ur de medel EU avsatta för att utveckla Sveriges regioner och vi kan därför bli tvingade att koppla in EU-Parlamentet eller kommissionen gentemot den Svenska Regeringen. Ett Parlament som tydligt och klart påtalar vikten av den Regionala nivån i Strukturfondsarbetet och det är då inte otroligt att Parlamentet eller kommissionen kan komma att ge den Svenska Regeringen bakläxa i programarbetet. I det läget kan hela jobbet behöva göras om! Parallellt med detta arbetet går nu också regeringen ut och meddelar att de Regionala utvecklingsmedlen (de så kallade 1:1-medlen) och deras utformning skall ses över.

Det kommer säkert i samband med minskade regionala pengar i Strukturfonderna medföra en minskning av de totala 1:1-medlen ut i landet. På så sätt blir det dubbel skada för regionernas möjlighet att stötta en bra regional utveckling och viktiga projekt för våra läns framtid. Dessa 1:1-medel är ju i grunden avsedda att kunna användas som medfinansiering till Strukturfondernas EU-medel – inte minst i regioner med små kommuner och företag med små budgetar är detta viktigt för att klara utvecklingsinsatser. I ett slag riskerar nu den svenska regeringen missa hela poängen med EU:s sammanhållningspolitik och samtidigt avlöva regionerna pengar och möjligheter till att utvecklas.

Robert Uitto (S), Erik Bergkvist (S), Regionråd Jämtland, Västerbotten

Skriv ut

13 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer