Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Idrott som kulturdriven tillväxt

Det debatteras ibland om idrott verkligen är kultur. I Västerbotten- ett framstående idrottslän med mästare i många olika grenar- är det en självklarhet att idrott är kultur. Och kulturen driver tillväxten.

Sportregionen Västerbotten är inte bara ett begrepp utan en verklighet som bidrar till regionens attraktivitet och tillväxt.

Det debatteras ibland om idrott verkligen är kultur. I Västerbotten- ett framstående idrottslän med mästare i många olika grenar- är det en självklarhet att idrott är kultur. Och kulturen driver tillväxten.

Utveckling sker när människor tillsammans väljer att agera och förändra sin tillvaro. För vissa människor är idrott inte mer än en meningsfull fritidssyssla. För oss som brinner för Västerbottens utveckling är idrott mycket mer, det är en av de viktigaste pusselbitarna i bygget av en levande region. Föreningslivet skapar en frivillig gemenskap som leder till innovationer och förändring. Ett fantastiskt exempel är de föreningar i vårt inland som går in och skapar liv i småsamhällen där de offentliga aktörerna gett upp. När vi ser hur frivilliga insatser kan göra radikal skillnad där mängder av skattemedel inte lyckats är det värt att reflektera över vilken maktfaktor föreningslivet är.

Vi ska vara världens friskaste län 2020. Det är en självklarhet att god hälsa bidrar till ett hållbart samhälle, ekonomiskt som socialt. Idrott är en brobyggare i en region där mångfald och en väl fungerande integration är avgörande för tillväxten.  Idrott kan vara den faktor som faktiskt får människor att välja att bo kvar på en plats. Det är ett faktum som verksamma i regionen bör ta med sig, idrott kan vara det som avgör om en kommuns befolkning minskar eller ökar.

På samma sätt som idrott och hälsa går hand i hand finns den klara kopplingen till turismen. Då besöksnäringen växer i rekordfart i hela landet gäller det att ta tillvara på de resurser som finns i sportregionen Västerbotten. Vi ser att det till exempel kommer fler affärsidéer inom hälsa och idrott från näringsliv och akademi. Här gäller det att ta tillvara på teknikens under för att göra alla innovationerna tillgänglig, för omvärlden och oss själva. Turism och idrott hänger ihop, likaså gör investeringar och tillväxt.

Därför kommer en idéverkstad arrangeras den 29 april på Campus Skellefteå. Tillsammans med fler aktörer från hela samhället vill vi hitta fler idéer kring hur sportregionen kan utvecklas. Vi tror nämligen att skapandet av en ännu mer attraktiv sport- och hälsomiljö kan ha betydelse för regions utveckling. De bästa idéerna kommer att skickas vidare till Mötesplats Lycksele i juni- Västerbottens nya mötesplats för innovationer och regional utveckling.

Det är hög tid att vi står upp för idrotten och föreningslivet som en av regionens viktigaste påverkare. Det handlar inte längre bara om att springa snabbast, hoppa högst eller göra mål- det handlar om vår framtid.

Erik Bergkvist (S)

Regionråd Västerbotten

Börje Sandgren

Ordförande Västerbottens idrottsförbund

Anders Westermark

VD Norran

Maria Olofsson

Umoniva Innovation

Skriv ut

29 april, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Debattartikeln finns även att läsa i VK och Norran.

Kommentarer