Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Digitala lärtekniker ger elever möjlighet att exempelvis samarbeta med elever på andra skolor.

Lyssna

Innovationer för morgondagens landsbygd

Landsbygden bidrar till Sveriges utveckling och tillväxt. Med digitala tjänster blir landsbygden en del av världen.

Landsbygden bidrar till Sveriges utveckling och tillväxt. Med digitala tjänster blir landsbygden en del av världen.

Diskussionen om hur inlandet ska utvecklas går ibland het, särskilt i landets tätbebyggda områden. Nationella satsningar för att utveckla vår gles- och landsbygd behövs, men debatten tenderar ibland att bli onyanserad.  Det handlar inte enbart om att vilja satsa mer resurser, det handlar om att se landsbygdens potential och att ta tillvara på de resurser som där redan finns.

Gränserna för att uppnå god kvalitet inom service och välfärd håller på att suddas ut tack vare en teknik som utvecklas snabbt. Offentliga myndigheter i allmänhet och kommuner och landsting i synnerhet genomgår en långsiktig förändring mot en e-baserad och mer it-intensiv verksamhet.  Att leva på landsbygden kommer aldrig innebära samma sak som att leva i en större stad och det är inte heller meningen. Flera människor väljer att bosätta sig i glesbebyggda områden av landet just för att man inte vill bo i ett större samhälle. Vår innovationslust handlar inte om att försöka bli motsatsen till landsbygden utan snarare att förbli det.

I Västerbotten och Västernorrland är befolkningstätheten knappt åtta personer per kvadratkilometer medan siffran i Stockholm är 43 gånger högre. Med teknikens hjälp spelar de förutsättningarna inte längre lik stor roll. Innovationernas mecka kan lika gärna vara i en by i norra Sveriges inland som i den mest tillgängliga metropol. Helt plötsligt kan vi näst intill gränslöst marknadsföra, vara goda värdar och rekrytera för att skapa tillväxt. Att vara en plats för innovationer av världsklass har fått en ny betydelse och utvecklingen i glesare områden kan skapa lösningar för hela Sverige.

En övergång till ett allt med digitaliserat samhälle är givetvis inte oproblematiskt. Utmaningar syns tydligt inom till exempel skola, vård och omsorg. Bara för att de tekniska lösningarna finns innebär inte det att vi vet hur de ska användas på bästa sätt. Ultimatumet står ofta mellan mänsklig och teknisk kontakt. Vår bestämda uppfattning är att det ena inte behöver utesluta det andra. Det är även nödvändigt att när beslutet faller på en teknisk lösning så ska det vara för att det finns en möjlighet till kvalitetsökning. Tekniken får aldrig bli ett egenvärde utan det är människornas nytta som är det viktiga.

Att skapa tillgänglighet genom digitala lösningar kan också ses som en demokratiutveckling. Insynen ökar och fler kan vara del av när beslut tas. Även mångfalden gynnas av att geografin inte längre är ett hinder för utbudet. Hemspråksundervisning är ett bra exempel. Att kunna bevara och vårda sitt kulturella ursprung och vara boende i norra Sveriges är en vinst både för individ som samhälle.

Vi vill göra stordåd. Därför hålls en idéverkstad idag på hotell Toppen i Storuman där vi vill identifiera vilka innovationer som morgondagens gles- och landsbygd kommer att blomstra av. De bästa idéerna skickat vidare till Mötesplats Lycksele i juni.

Genom att skapa nytt kan vi bevara det som redan är.

Erik Bergkvist (S)

Regionråd Region Västerbotten

Elvy Söderström (S)

Kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsvik

Tomas Mörtsell (C)

Kommunstyrelsens ordförande Storuman

Skriv ut
13 maj, 2014 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer