Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och Erik Bergkvist, regionråd för Västerbotten bjuder in till Västerbotten på Grand 2013. Tema: Talang

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och Erik Bergkvist, regionråd för Västerbotten

Lyssna

Nyhetsbyrån TT överger halva Sverige

58 procent av Sverige ska bevakas på distans när nyhetsbyrån TT lägger ned sina redaktioner i Sundsvall, Umeå och Luleå.

Den här debattartikel är idag införd på SVD:s brännpunkt.

58 procent av Sverige ska bevakas på distans när nyhetsbyrån TT lägger ned sina redaktioner i Sundsvall, Umeå och Luleå och koncentrerar all nyhetsbevakning till tre centralorter söder om Dalälven.

Det rimmar illa samtidigt som vi vet att mycket spännande aktiviteter sker i norra Sverige. Ta bara alla nya gruvfyndigheter, intresset från EU för de norra regionerna, nya transportinitiativ från Ryssland och Kina, forskning och utbildning vid fyra universitet, en expansiv besöksnäring, flytten av Kiruna och mycket mer.

Sverige är ett avlångt land med mycket olika förutsättningar. Att TT har en regional närvaro borgar för att de bevakar, hänger med och förstår vår region. De bidrar aktivt till att sprida kunskap, skapa perspektiv, och gör den nationella debatten mer levande. Om det inte finns regional bevakning kommer det inte heller att finnas en regional kontext.

Dagens regionaliserade nyhetsbevakning och förmedling gör att även perifera, nordliga delar av vårt land har en chans att få uppmärksamhet och utrymme i medierna. Glest befolkade och geografiskt stora områden är inte prioriterade av rikstäckande medier. Det blir de små hårt ansträngda lokala medierna som ska sköta hela nyhetsbevakningen med deras begränsade resurser och ur deras mer lokala synvinkel.

Vi som bor i norra Sverige har naturligtvis också behov både av att händelser rapporteras och av att få komma till tals. Det är därför viktigt att det som sker här uppmärksammas och lyfts fram även i den nationella debatten.

Nationen är avsevärt större än området söder om Dalälven och det behövs levande regionala inslag för att skapa helheten. Alla invånare ska ha samma möjligheter att göra sin röst hörd oavsett var de bor. Det är en viktig förutsättning i ett demokratiskt samhälle.

TT har hittills på ett föredömligt sätt lyckats följa utvecklingen i norra Sverige – mycket tack vare den regionalt baserade närvaron.

Vi uppmanar nu TT:s ledning: Rasera inte det som byggts upp under tidigare år utan dra nytta av ert företräde. Genom er närvaro har ni skapat nätverk som ger er stora fördelar och ett stort försprång framför konkurrenter och rikstäckande medier. Ni har lärt er sålla agnarna från vetet och hitta guldkornen.

MAGDALENA ANDERSSON landshövding Västerbottens län
SVEN-ERIK ÖSTERBERG landshövding Norrbottens län
BO KÄLLSTRAND landshövding Västernorrlands län
BRITT BOHLIN landshövding Jämtland
ERIK BERGKVIST regionråd, Region Västerbotten
ROBERT UITTO regionråd, Region Jämtland

Skriv ut

8 februari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer