Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd, Region Västerbotten

Lyssna

Program hotar regional tillväxt – Debattartikel införd i Arbetarbladet

När regeringen snart beslutar om fördelningen av EU:s regionalstöd är det viktigt att inte en för stor del av summan fastnar i ett nationellt styrt program.

Den här debattartikeln är införd i Arbetarbladet 2013-05-14

När regeringen snart beslutar om fördelningen av EU:s regionalstöd är det viktigt att inte en för stor del av summan fastnar i ett nationellt styrt program.

Sveriges tillväxt hänger på den utveckling som sker lokalt och regionalt, skriver fjorton företrädare för kommuner, landsting och regioner.

Under perioden 2007-2013 delar EU ut 8,4 miljarder kronor till Sverige i stöd genom regionala strukturfondsprogram. Strukturfonderna har bidragit till att skapa närmare 36 000 arbetstillfällen och drygt 14 000 nya företag i regionerna. Regionalfonden bidrar också till att innovationssystem och kluster utvecklas och sprids. Detta är också viktiga medel för insatser för regionförstoring liksom bredbandsutveckling. Utvärderingar visar att de regionala strukturfondsprogrammen bidrar till strukturförändringar, de stärker företagens konkurrenskraft och på sikt leder de till såväl regional som nationell tillväxt.

Stödet är med andra ord en viktig del i arbetet för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan vårt lands olika delar. Det ger Sverige och EU större möjlighet att konkurrera på det internationella planet.

Nu ska regeringen snart besluta hur det regionala stödet ska fördelas för kommande sju år. I samband med detta kommer regeringen också att introducera ett nytt nationellt tillväxtprogram som, likt dagens åtta regionala program, ska finansieras genom EU:s regionalfond.

SKL anser att vissa insatser kan genomföras utifrån nationella prioriteringar, framför allt när det gäller att hantera klimatförändringar. Ett nationellt program kan också uppmuntra till samarbete över hela landet samt skapa en tuffare konkurrens i det skede då projekt tas fram.

Däremot vill vi understryka att regeringen inte får låsa en för stor andel av EU:s regionalfond i det nationella programmet. En övervägande del av fondens anslag måste förbli regionalt och fördelas enligt regionala prioriteringar. Varje region måste ges möjlighet att stärka sin potential och hantera de specifika utmaningar som råder där. Sveriges tillväxt är beroende av den utveckling som sker lokalt och regionalt.

Ett konkurrenskraftigt Europa skapas nämligen inte enbart av medlemsstaterna och EU. Tvärtom vill unionen att tillväxtarbete ska byggas underifrån och utifrån de behov som varje region har. Det är den lokala och regionala nivån som omsätter politiken i praktiken. Strukturfonderna ger kommuner och regioner nödvändiga resurser för att Sverige ska nå de nationella och europeiska målsättningarna.

Vi uppmanar därför regeringen att inte vingklippa det viktiga arbete som pågår utan fortsatt visa tillit till de regionala programmen. Låt dem även i fortsättningen ligga till grund för det svenska tillväxtarbetet.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting
Roland Åkesson (C), ordförande beredningen för tillväxt och regional utveckling, SKL
Roland Gustbée (M), ordförande Regionförbundet södra Småland
Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Ewa -May Karlsson (C), vice ordförande Region Västerbotten
Cecilia Forss (M), ordförande Regionförbundet Uppsala län
Åke Svensson (S), regionstyrelsens ordförande Gotland
Lena Celion, (M), regionstyrelsens vice ordf Gotland
Robert Uitto, (S) ordförande i Region Jämtland
Jacob Spangenberg (C), ordförande kommunstyrelsen, Östhammars kommun
Lasse Blomberg (M), ordförande Regionförbundet Kalmar län
Kent Ögren (S), ordförande i landstingsstyrelsen, Norrbottens läns landsting
Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Tomas Riste (s), ordförande region Värmland
Catarina Segersten Larsson (M), 1:e vice ordförande, region Värmland
Anders Gäfvert (M), oppositionsråd Härnösands Kommun
Erik Langby (M), ordförande Kommunförbundet Stockholms län
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge
Viking Jonsson (S), ordförande Regionförbundet Sörmland
Sven-Åke Thoresen (S), ordförande Region Gävleborg

Skriv ut

14 maj, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer